Ekolojik Ürünler

Yerkürenin geleceği bakımından plastik kirliliğinin yaygın bir sorun olduğunu söylemek hiç de yanlış değil. Bugün için üretilen tüm plastiğin sadece yüzde 9’u yakılmakta, yakılan plastik atıkların ise sadece yüzde 12’si geri dönüştürülmektedir. Kalanı depolama alanlarında ve doğal ortamda birikmektedir. Her yıl bir milyon deniz kuşu ve 100 bin civarında deniz memelisi, okyanuslardaki plastik kirliliği yüzünden ölmektedir. ABD’de yapılan bir çalışma sonuçlarına göre, insanların yaklaşık yüzde 93’ü plastik ürünlerde mevcut potansiyel zararlı bir kimyasal olan Bisfenol A’ya maruz kalmaktadır. Kısaca ekolojik kirlenme gerçekten büyük boyutlardadır.

Ekolojik Ürünler

Ekolojik kirlilik ile mücadele etmenin en etkin yollarından biri, satın alınan ürünlerin hem etik hem de çevre açısından uygun üretilmesini sağlamaktır. Örneğin çoğu giysi pamuktan yapılmaktadır. Ancak esnek plastik kaplama ve plastikleştirilmiş kumaştan yapılmış tekstil ürünlerinin türü ve sayısı giderek artmaktadır.

Çevre dostu ürünler, ya da ekolojik ürünler dendiği zaman, üretilmeleri sırasında, kullanıldıkları süre içinde veya kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra çevreye zarar vermeyen ürünler ifade edilmektedir. Kısaca bu ürünler yaşam döngüleri boyunca yaratabilecekleri kirliliği önemli ölçüde azaltarak çevrenin korunmasına destek olmaktadır. Ekolojik ürünler sıfırdan üretilmiş ya da geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş olabilir. Pratikte bu tür ürünler üzerinde ekolojik oldukları yönünde bir etiket bulunmaktadır.

Günümüzde insanlar çevre dostu olmak konusunda çok zaman, çaba ve para gerektiğini düşünmektedir. Oysa bugün hemen kullanılacak çok sayıda ekolojik ürün bulunmaktadır. Bunları kullanmak, israfı önlemek ve yerküreyi yaşamak için daha iyi duruma getirmek bakımından önemlidir. Ekolojik ürünler bazen çevre dostu ürünler veya yeşil ürünler olarak da anılmaktadır.

Ekoloji, günlük yaşamda giderek daha fazla önem kazanmıştır ve çevre dostu ürün ve teknolojilere olan ilgi artmıştır. Bu gelişmede, iklim koşullarının ve genel olarak atmosferin giderek kötüleşen durumu, okyanusların endişe verici şekilde kirlenmesi, su kaynaklarının giderek tükeniyor olması ve sürekli olarak artan insan faaliyetlerinin doğa üzerindeki yıkıcı etkileri önemli olmuştur.

Bu olumsuz gidişi ortadan kaldırmak için çok sayıda yasal düzenleme çıkarılmakta, standartlar geliştirilmekte ve ekolojik ürün tasarımları yapılmaktadır. Bu yöndeki çabaların sonucunda tasarlanan bir kısım ekolojik ürünler şunlardır:

 • Ekolojik deterjanlar
 • Ekolojik tarım ürünleri
 • Ekolojik tekstil ürünleri
 • Ekolojik giysiler
 • Ekolojik kimyasallar
 • Ekolojik medikal ürünler
 • Ekolojik pet şişeler
 • Ekolojik bardaklar
 • Ekolojik ambalaj ürünleri
 • Ekolojik aksesuarlar
 • Ekolojik kamp ürünleri
 • Ekolojik ev ürünleri
 • Ekolojik bilgisayar aksesuarları
 • Ekolojik atık torbaları
 • Geri dönüştürülmüş tuvalet kağıdı
 • Geri dönüştürülmüş kağıt
 • Geri dönüştürülmüş alüminyum folyo
 • Geri dönüştürülmüş zemin kaplaması

Kuruluşumuz, ekolojik ürünler ile ilgili olarak çok sayıda ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.