Kalite Politikası

Bugünün zor rekabet koşullarında firmaların, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak, piyasaya yeni ürün ve hizmetler sunmak, maliyetleri azalmak ve firma verimliliğini arttırmak gibi başarmak zorunda oldukları birçok hedefleri bulunmaktadır. Bunların içinden bazıları kritiklik bakımında ön planda olmaktadır. Bu durumda bu hedeflere ulaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmak zorundadır. Bu yönde başta ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi olmak üzere birçok yönetim sistemleri ve denetim, muayene, test ve belgelendirme hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Kalite Politikası Eco Label Eco Mark

Aynı şekilde bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. iştiraki olan kuruluşumuz da kalite ilkeleri ve belirlediği kalite politikasına baplı kalarak müşterilerine hizmet vermektedir. Kuruluşumuzun kalite politikasının birinci ilkesi müşteri odaklı olmaktır. Müşterilerinin bugünkü ve gelecekteki beklentilerini iyi anlamaya çalışmakta ve müşterilerine katma değer katacak yönde hizmet sunmaktadır.

Kalite politikamızın ikinci ilkesi, süreç yaklaşımını benimsemektir. Süreçler dokümante edildiği ve uygulandığı ölçüde denetim ve belgelendirme hizmetleri, hızlı, doğru ve etkin şekilde sürdürülmektedir. Aynı zamanda faaliyetler ve kaynaklar süreçlere uygun yönetildiği takdirde beklenen sonucun alınacağına inanılmaktadır. Aynı zamanda kuruluşumuz yönetimin sistem yaklaşımını desteklemektedir. Birbirleri ile ilgili süreçlerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, üst yönetimin süreçlere dahil olması ile sağlanmaktadır ve bu durum kuruluşumuzun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapmaktadır.

Kalite politikamızın bir ilkesi de sürekli iyileştirmedir. Gelişen teknolojiler, uygulanan yeni yöntemler ve sektördeki yeni gelişmeler sürekli takip edilmekte ve toplam performansın sürekli iyileştirilmesi yönünde çaba gösterilmektedir.

Nihayet kuruluşumuzda karar vermede gerçekçi yaklaşım izlenmektedir. Etkin kararlar, yeterli ve doğru verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve değerlendirilmesine dayanmaktadır.

Kuruluşumuz, ekolojik ürünler ile ilgili olarak çok sayıda ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.