Akreditasyon (ECO Label™ ve ECOmark®)

Tarafsız ve bağımsız hareket eden akredite bir kuruluş tarafından düzenlenmiş bir sertifika, tartışmasız bir şekilde dünyanın her yerinde geçerli olan bir yönetim sistemi standardına veya ürün standardına uyumu ifade etmektedir. Önde gelen uluslararası sertifika kuruluşları, uygunluklarını bu şekilde kanıtlamak isteyen işletmelere sıkı denetim hizmetleri sunmaktadır.

Akreditasyon Eco Label Eco Mark

Müşterilere ve paydaşlara daha fazla güvence vermek için, bu yetkili kuruluşların yetkinliği ve tarafsızlığı bağımsız uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından değerlendirilmekte ve onaylanmaktadır. Bu süreç de kendi içinde katı kriterlere ve standart koşullarına bağlıdır. Doğrulama işleminden sonra belgelendirme kuruluşu akredite olmuş olmaktadır.

Bu bağımsız akreditasyon sistemi, ISO tarafından tasarlanan ve IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) tarafından yönetilen standartlara dayanmaktadır. Devlet, işletmeler, tüketiciler ve ilgili bütün taraflar için akredite bir kuruluş tarafından sağlanan sertifikalara güven bu şekilde sağlanmış olmaktadır.

Akreditasyon sistemleri, işletmelere çeşitli şekillerde fayda sağlamaktadır. Herşeyden önce risk azaltma konusunda önemli bir cazibe merkezidir. Saygın, bağımsız, akredite bir kuruluşun düzenlediği sertifika büyük güvence sağlamaktadır. İşletmeler, müşteriler ve paydaşlar, oldukça sağlam ve test edilmiş bir güvence sisteminden yararlanmış olmaktadır. Ayrıca işletmeler büyük ölçüde geliştirilmiş operasyonel verimlilik elde etmektedir. Akredite sertifikasyon işlemleri, daha fazla verimlilik, daha iyi performans, daha az atık, daha düşük maliyet ve daha yüksek karlılık anlamına gelmektedir.

Bu bakımdan kuruluşumuz ECO Label™ ve ECOmark®, uygulamalarında dünyanın önde gelen akreditasyon kuruluşlarından aldığı akreditasyona dayanarak işletmelere hizmet vermektedir.

Kuruluşumuz, ekolojik ürünler ile ilgili olarak çok sayıda ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.