Ekolojik Giysiler

Tekstil sektöründe, tekstil ve hazır giyim üreten firmalar, üretim faaliyetlerinin her aşamasında çevresel bozulmayı en aza indirmek amacı ile ürünlerin tüm yaşam döngüsünü baştan ele almaya teşvik edilmektedir. Örneğin boya seçimine özel dikkat göstermeleri ve boya maddelerinin formaldehit bakımından düşük seviyede olmasını ve pestisit ve ağır metal içermemesini sağlamaları gerekmektedir. Tekstil ve hazır giyimde bu çevresel gerekliliklerin arkasındaki başlıca neden insan sağlığınınve doğanın korunmasıdır.

Ekolojik Giysiler

İnsan teninde, birçok hastalığın gelişmesini engelleyen hafif bir asit kaplaması bulunmaktadır. Bu bakımdan pH değeri 7 ve altında olan tekstil ürünleri cilt için uygundur ve ekolojik giysilerde buna önem verilir.

Kumaş üretiminin son işleminde, büzülmeyi önlemek ve kırışmaya karşı dirençli ve pürüzsüz bir son kat kazandırmak amacı ile formaldehit içeren yapay reçine uygulanmaktadır. Ancak formaldehit güçlü bir tahriş edici etkiye sahiptir ve insan sağlığı için zararlıdır. Formaldehit, alerjiye neden olan en önemli etkenlerden biridir ve önemli bir kanserojen maddedir. Ekolojik giyisilerde formaldehit seviyesi kontrol altındadır.

Kumaş boyalarının önemli bileşeni ağır metallerdir. Doğal liflerde de ağır metaller bulunabilir. Bu metaller insan vücudu tarafından absorbe edildiği zaman sağlık riski yaratmaktadır. Bu durum özellikle çocuklar için büyük tehlikedir.

Tekstil sektöründe ekolojik giysilerin üretiminde dikkate alınan daha birçok parametre bulunmaktadır. Örneğin, pentaklorofenol (PCP) ve tetraklorofenol (TCP), azo boyarmaddelerinde indirgeyici olarak ayrılabilen azotlar, klorlu organik taşıyıcılar, ozon tüketici kimyasalları kullanarak yapılan kuru temizleme, parlatıcılar, yumuşatma maddeleri, alev geciktiriciler, biyosidler, alerjik boyalar, kanserojen boyalar, fitalatlar ve ambalaj maddeleri.

Kuruluşumuz, ekolojik ürünler kapsamında ekolojik giysi test hizmetleri de vermektedir. Bu testler ile işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.

Ekolojik giysi testleri yanı sıra kuruluşumuz, başka ekolojik ürün ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri de vermektedir.