ECOmark Sertifikası Nasıl Alınır?

ECOmark sertifikası, sürdürülebilir bir şekilde üretilen tarım ürünleri için yerel ve uluslararası pazarlara erişim sağlayan ve dünyanın her yerinde geçerli olan güçlü bir belgedir. Sürdürülebilir standartların uygulanması demek, üretim süreçlerinin ekonomik olarak uygulanabilir olması, çevresel olarak güvenilir olması ve sosyal olarak kabul edilebilir olması ilkelerine uyulması anlamına gelmektedir. Bu ilkelere uyan üretici firmalar kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilen denetimlerden geçtikten sonra ECOmark sertifikası almaya hak kazanmaktadır.

ECOmark Sertifikası Nasıl Alınır?

Sürdürülebilir üretim ve tüketim, çevre boyutu ile çok yakından ilgilidir. Mevcut üretim ve tüketim eğilimleri, çevresel bozulmanın temel nedenleri arasındadır ve sürdürülebilir üretim ve tüketim uygulamalarına geçiş, insan sağlığı ve doğal çevrenin korunması ile doğrudan ilişkilidir. Üretici firmaların ECOmark sertifikasına sahip olmaları bu bakımdan önemlidir.

Sürdürülebilir üretim faaliyetlerinde sadece ne şekilde ve nerede kirletici emisyonların ve çevresel bozulmanın gerçekleştiği konusuna değil aynı zamanda bunların neden oluşturduğu konusuna da eğinilmektedir. ECOmark standartları, üretici firmaların üretim süreçlerinin analiz edilmesini, bu üretim süreçlerinin çevresel bozulmaya neden ve niçin katkıda bulunduğunun değerlendirilmesini ve kimyasal kirlilikten kaynaklanan çevresel ve sağlık risklerinin tespit edilmesini amaçlamaktadır.

ECOmark standartlarının uygulanması ve ECOmark sertifikasının alınması, daha temiz üretim, enerji verimliliği, sağlam kimyasal yönetim, sürdürülebilir kamu alımları, eko etiketleme, sürdürülebilir yaşam tarzı ve sürdürülebilir tüketim gibi birçok eylem içermektedir. Üretici firmalar faaliyetlerinin sonuçlarının, çevreye zarar vereceği kuşkusu varsa, bu durum kanıtlanmamış da olsa önlem almak zorundadır.

Kuruluşumuz ECOmark®, ekolojik ürünler ile ilgili olarak çok sayıda ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.