ECO Label Sertifikası Nedir?

Eko Label, çevre dostu ürünlerin seçilmesine ve geliştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Ürünlerin eko etiket türleri değerlendirilirken, bu ürünün kendine özgü amacı ve kategorisi göz önünde bulundurulmaktadır. Tip I ve Tip II eko etiketlerinde yer alan değerlendirme kriterleri, esas olarak son ürünler için uygundur ve doğrudan verimlilik kanıtı olarak kullanılmaktadır. Buna karşılık Tip III eko etiketler, kullanım amacı sadece ürünlerle ilgili önemli bir bilgi kaynağı olarak kullanılmaktadır. Kısaca eko etiketleme hizmetleri, tüketici bilgileri sağlamaktan, belgelendirme işlemlerine kadar geniş bir alana yayılmaktadır.

ECO Label Sertifikası Nedir?

Ekolojik etiketlerin kullanımı giderek artmaktadır. Bu durum toplumun çevreye olan sosyal tutumlardaki önemli bir değişikliği yansıtmaktadır. Bu çerçevede Eco Label etiketi de, tüketicilerin satın alma kararları üzerinde etkili olmayı ve önemli çevresel etkiler yaratmayı hedef almıştır.

Olumsuz çevresel etkiler üzerine duyulan endişeler üzerine ECO Label programları, şeffaflık ve güvenilirlik bağlamında önemli bir problemi çözmeye odaklanmaktadır. Şeffaflık ve güvenilirlik aynı zamanda üretici ve ihracatçı firmaların dış pazarlara erişim olanaklarını arttırmaktadır. Sonuçta eko etiketler hem tüketicilerde güvenilirlik yaratmakta hem de çevrenin iyileştirilmesi konusunda önemli bir işlevi yerine getirmektedir.

Kuruluşumuz ECO Label™, ürün testlerinin yapılması ve belgelendirilmesi konusunda, standartların güvenilir, sağlam ve düzenli olmasına önem vermektedir. Bu konuda ayrıca teknik yardım, çevresel testler, çevre denetimi, yaşam döngüsü analizi, belgelendirme ve uluslararası teknik komitelere katılım gibi bir dizi çalışma içinde olmaktadır. Bu arada kuruluşumuz uzun vadede, eko etiketleme programları arasında karşılıklı tanıma veya eşdeğerlik kapsamını inceleme gibi çalışmalara da katılmayı planlamaktadır.

Kuruluşumuz ECO Label™, ekolojik ürünler ile ilgili olarak çok sayıda ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.