Ekolojik Ne Demek?

Çevrebilim konusunda yapılan inceleme ve araştırmalarda canlı unsurlar olan biyotik ve cansız unsurlar olan abiotik unsurlar dikkate alınmaktadır. Ekosistemin işleyişinde önemli bir unsur olan biyotik faktörler, ekolojik çalışmalarda tüketiciler, üreticiler ve ayrıştırıcılar olarak sınıflandırılmaktadır. Ekosistemin işleyişinde etkili olan ve ekoloji bilimi tarafından incelenen abiotik unsurlar ise iklim koşulları, toprak, hava ve su gibi unsurlardır. Ekosistem bütün bunlar ile birlikte sistemli ve karmaşık bir yapı oluştumaktadır. Ekoloji bilimi bu yapyı araştırmakta ve canlıların yaşamları ve devamlılığı gibi konularda bilgi toplamaktadır. Bu çerçevede sürdürülen çalışmalara da ekolojik çalışmalar denmektedir.

Ekolojik Ne Demek?

Ekoloji biliminde, ekosistem içinde milyonlarca yıldır yaşamlarını sürdüren tüm canlılara organizma denmektedir. Bu organizmaların yaşamını sürdürdüğü ortam ise cansız çevre olarak adlandırılmaktadır. Birbirlerine yakın türler bu cansız çevrede bir araya gelerek canlı popülasyonları oluşturmaktadır. Bu canlı popülasyonları, cansız çevre içinde hem birbirleri ile hem de cansız çevre devamlı olarak etkileşim halindedir. Bu sürece, canlı ve cansız birçok faktör katılarak, zaten karmaşık olan ekosistemin yapısını daha da karmaşık bir hale getirmektedir. Kısaca binlerce farklı canlı türün, hem kendi aralarında, hem başka canlı organizmalar ile hem de cansız çevre ile etkileşim içinde olması, ekoloji biliminin farklı bilim dalları ile birlikte çalışmasına neden olmuştur.

Söz konusu canlı türleri, yapıları, yaşam alanları, yaşam şekilleri, beslenme şekilleri, hareket kabiliyetleri ve de buna benzer birçok açıdan birbirlerinden farklılıklar göstermektedir. Bunlara bir de cansız çevre eklenince inceleme ve araştırma alanı oldukça genişlemektedir.

Kuruluşumuz, ekoloji konusunda çok çeşitli hizmetler vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.