Geri Dönüştürülmüş Kağıt

Geleneksel kağıt üretiminin çevre üzerinde çok büyük etkileri olduğu bilinmektedir. Hammaddelerin kullanımı ve işlenmesi çevre üzerinde çeşitli olumsuz etkilere sahiptir. Öte yandan, çevre üzerindeki olumsuz etkileri hafifletebilecek yeni teknolojiler de bulunmaktadır. Bunlardan biri, atıkların geri dönüşümüdür. Geri dönüşümün faydası iki yönlüdür. Bir yönü üretim süreci girişleri tarafında doğal kaynakların korunmasıdır. İkinci yönü ise, üretim sürecinin çıktıları tarafında çevreye sızan zararlı bileşiklerin miktarının azaltılmasıdır.

Geri Dönüştürülmüş Kağıt

Geri dönüştürülmüş elyaftan kağıt üretiminde daha az enerji tüketilmekte, doğal kaynaklar daha fazla korunmaktadır. 2005 yılında, Avrupa ülkelerinde toplam kağıt üretimi içinde yaklaşık yüzde 11 oranında geri dönüştürülmüş elyaf kullanılmıştır. Bu arada geri kazanılan kağıdın tüketimi, sürekli bir büyüme göstermektedir. Bu gelişmede toplamda yaratılan farkındalığın etkisi büyük olmuştur.

Kağıt üretimi için birincil hammadde, doğal malzemelerden, esas olarak odundan elde edilen kağıt hamuru elyaflarıdır. Lif üretimi çok enerji gerektirir ve üretim sürecinde çevre koruma açısından problem yaratan kimyasal maddelerin birçoğu kullanılır. Uygun olanı, kağıt hamuru elyaflarının zaten üretilmiş kağıttan elde edilmesidir. Bu işlem daha az enerji ve kimyasal kullanım gerektirir.

Kısaca kağıt geri dönüşümü ile, doğal odun ham stoku kurtarılmakta, işletme ve sermaye maliyetleri düşmekte, su tüketimi azaltılmakta ve bunların sonucu olarak çevre korunmuş olmaktadır. Atık kağıt, enerji amaçlı geri kazanılırsa, fosil yakıt ihtiyacı düşer ve bu azalma karbondioksit dengesi ve sera etkisi üzerinde olumlu bir etki yapar.

Kuruluşumuz, ekolojik ürünler kapsamında geri dönüştürülmüş kağıt test hizmetleri de vermektedir. Bu testler ile işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.

Geri dönüştürülmüş kağıt testleri yanı sıra kuruluşumuz, başka ekolojik ürün ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri de vermektedir.