Ekolojik Kimyasallar

Kimyasal ekoloji dendiği zaman, organizmalar ve çevreleri arasındaki kimyasal etkileşimleri inceleyen ve kimya ve biyolojiyi birleştiren çalışmalar anlaşılmaktadır. Kimyasal iletişim önemli bir konudur ve organizmaların kimyasallar yoluyla bilgi aktarma ve algılama yeteneğini ifade eder. Bu açıdan geniş ve disiplinlerarası bir alandır.

Ekolojik Kimyasallar

Kimyasal ekoloji çalışmaları biyolojik süreçlerin yanı sıra tarım, üretim ve tıp sektörleri için ekolojik temelli uygulamalar hakkında güçlü bir bakış açısı sunmaktadır. Bu çalışmalarda bitkileri hastalıklardan korumak veya gıda maddelerini zararlılardan korumak için kimyasal ipuçları kullanılmaktadır.

Tüm canlı organizmalar kimyasal ipuçları yaymakta, algılamakta ve bunlara yanıt vermektedir. Bu nedenle etkileşim çeşitleri ve sayısı sınırsızdır. Ancak içinde var olunan biyotik ortamı oluşturan ve destekleyen bu etkileşimlerdir.

Yerkürede okyanus tabanından atmosferin ilk katmanlarına kadar canlıların barınma yeri olan alana biyosfer adı verilmektedir. Ekoloji, bu alan içindeki her türden canlıların birbirleri ile olan ilişkilerini ve yaşam şekillerini inceler. Burada önemli nokta, canlılar için ciddi tehlikeler barındıran kimyasal maddelerin varlığı ve kullanım şekilleridir. Çeşitli sektörlerde sorumsuz ve bilinçsiz şekilde kullanılan kimyasallar, hem insan yaşamına hem de doğal çevreye zarar vermektedir. Tarımda, sanayide ve kimyasalların kullanıldığı her alanda ekolojik yaklaşımların benimsenmesi ve uygulanması gerekmektedir.

Günümüzde, ekolojik tarım, organik gıda ve sağlıklı beslenme gibi kavramlar son derece önem kazanmıştır ve birçok alanda kimyasallardan, doğal tarıma bir dönüşüm gerçekleşmektedir.

Kuruluşumuz, ekolojik ürünler kapsamında ekolojik kimyasallar test hizmetleri de vermektedir. Bu testler ile işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.

Ekolojik kimyasallar testleri yanı sıra kuruluşumuz, başka ekolojik ürün ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri de vermektedir.