Ekolojik Sertifikasyon Programı

Ekolojik sertifikasyon çalışmalarının kökenleri, resmi kuruluşların, üretici firmaların ve kamuoyunun çevre koruma konusundaki artan küresel endişelerine dayanmaktadır. Başlangıçta ve çoğunlukla gelişmiş ülkelerde, üretici firmalar, bu tür çevresel endişelerin belli ürünler için pazar avantajına çevrilebileceğini görmüşlerdir. Bu yönde bazı çevresel beyanlar ve yeni iddialar ortaya atıldıkça ekolojik üretime olan ilgi daha fazla artmıştır. Bu yöndeki çabalarda geri dönüştürülebilir, düşük enerjili ve çevre dostu gibi iddialar gittikçe daha fazla öne çıkmıştır.

Ekolojik Sertifikasyon Programı

Bir kısım ürünlerin bu şekilde etiketlenmeye başlaması, tüketicilerin satın alma tercihlerini etkilemiştir. Olumsuz çevresel etkileri azaltmanın yollarını arayan bazı tüketiciler bu gelişmelerden daha fazla etkilenmiştir. Ancak bu kadar farklı kavramların ortalıkta dolaşması aynı zamanda tüketicilerin kafalarını karıştırmıştır. Bu karışıklığı gidermenin yolu, belli standartların belirlenmesi, üretici firmaların bunlara uymaları ve tarafsız ve bağımsız hareket eden yetkili kuruluşlar tarafından bu durumun doğrulanması olmuştur. Ancak bu şekilde tüketiciler, üretici firmaların iddia ettikleri her etiketli ürünün, çevre koşulları bakımından tercih edilen bir alternatif olduğunu garanti ettiğinden emin olabilmişlerdir.

Güvenilirlik ve tarafsızlık ile ilgili bu endişeler, üçüncü taraf özel ve resmi kuruluşların kurulmasına neden olmuştur. Kuruluşumuz tarafından tasarlanan ve geliştirilen ekolojik sertifikasyon programı böyle bir ihtiyaçtan doğmuştur ve tüketiciler nezdinde güvenilirlik yaratmaktadır. Birçok durumda, bu sertifika ve ürün üzerine konulan eko etiketler tüketicilerin seçimlerinde etkili olmaktadır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde bazı kuruluşlar bu tür eko etiketleme girişimlerini programlar olarak, bazı kuruluşlar ise şemalar olarak adlandırmaktadır. Ancak özünde aynı amaca hizmet etmektedir.

Kuruluşumuz, ekolojik ürünler ile ilgili olarak çok sayıda ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.