Ekosistem Neden Önemli?

Yerkürede ilk canlı organizmalar var olmaya başladıkları andan itibaren, ekosistemdeki yapı bugüne kadar bozulmadan gelebilmiştir. Ekosistemde yer alan her organizmanın belli görevleri vardır ve bu görevler yerine getirilmektedir. Organizmalar, dünyadaki canlı yaşamının devam etmesi konusunda bazı kritik rollere sahiptir. Ekosistemde her zaman bir ekolojik denge olmuştur ve ekosistem, oldukça sistematik ve kusursuz işleyen bir mekanizmaya sahiptir. Ekoloji bilimi, bu mekanizma üzerine kuruludur ve canlıların yaşamlarını araştırmaktadır.

Ekosistem Neden Önemli?

Bugüne kadar yerkürede yaşayan birçok bitki ve hayvan türünün sonsuza kadar yaşamadıkları bir gerçektir. Gerçekten de iklimlerde oluşan şiddetli değişiklikler sonucu yeni alanlara dağılma yetenekleri olmayan birçok tür, kaçınılmaz olarak yok olma ile karşı karşıya kalmıştır. Türlerin başka bir alana yayılma becerisinde yeni bir alanda yaşamlarını sürdürmek ve çoğalmak için, fizyolojik potansiyele sahip olmaları, ekolojik bakımdan uygun olmaları ve fiziksel olarak bu yeni alana gidebilmiş olmaları gerekmektedir.

Bir türün gidebileceği herhangi bir yeni alan, ayrıldıkları alandan mutlaka bir miktar farklı olacaktır. Bu nedenle gittikleri bölgede bir popülasyon oluşturmak için adaptasyon geçirmeleri ve evrimleşmeleri gerekmektedir. Ancak bunun için bir ön uyumun sağlanmış olması gerekir. Yani bir önceki ekosistemde gelişmiş özelliklerinin, en azından küçük bir oranda yeni ekosisteme uyması gerekmektedir. Örneğin yeni ekosistemdeki bazı yeni besin kaynaklarını kullanabilmeleri ve yeni iklim koşullarına uyum sağlamaları gerekir.

Bu bakımdan ekosistemlerin özellikleri ve koşulları, içinde yaşayan tüm canlıların davranış şekillerini, hareketlerini ve hem birbirbirleri ile hem cansız unsurlar ile uyumunu etkilemektedir.

Kuruluşumuz, ekosistem konusunda çok çeşitli hizmetler vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.