Biyoçeşitlilik Ne Anlama Geliyor?

Çevre, yerküre üzerinde tüm organizmaların gelişimini ve yaşamını etkileyen tüm koşulların ve etkilerin bütününü ifade etmektedir. Ekoloji, bu çevre içinde canlı organizmalar ve fiziksel çevreleri arasındaki etkileşimleri inceleyen bir bilim dalıdır. Çevre ve ekoloji, birbirleri ile yakından ilişkili olan ve sürekli etkileşime giren faktörlerdir.

Biyoçeşitlilik Ne Anlama Geliyor?

Biyoçeşitlilik, karasal, denizel ve diğer su ekosistemleri ve bunların parçası oldukları ekolojik kompleksler dahil çeşitli kaynaklarda, yaşayan organizmalar arasındaki değişkenliği ifade etmektedir. Bu değişkenlik türler arasında olmaktadır ve ekosistemlerin çeşitliliğini içermektedir. Biyoçeşitlilik, geniş ekosistem hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır ve çok önemlidir.

Biyoçeşitlilik, insan refahının yakından ilgili olduğu ekosistem hizmetlerinin temelidir. Yerkürenin kara ve denizlerini işgal eden canlı organizmalardan ve cansız varlıklardan oluşan ekosistemler, son derece karmaşık ve dinamiktir. Biyosfer adı verilen bu canlı organizma tabakası, sayısız bitkilerin, hayvanların ve mikropların ortak metabolik faaliyetleri ile, fiziksel, kimyasal olarak atmosferi, jeosferi ve hidrosferi birleştirmekte ve insanlar da dahil olmak üzere milyonlarca türün yaşadığı tek bir çevresel sistem oluşturmaktadır. Ekosistem hizmetleri, nefes alınabilen havayı, tüketilen içme suyunu, ekilen verimli toprakları, bereketli denizleri ve daha başka hizmetleri kapsamaktadır.

Biyoçeşitlilik, biyolojik çeşitliliğin birçok boyutu ile ilgilidir. Belli bir bölgede ya da çevrede bulunan bitki ve hayvan yaşamının bütününü ve ekolojik ve genetik çeşitliliği ile içine almaktadır. Bu çeşitlilik boyutlarının mekan ve zamana göre değişmesi, biyoçeşitliliğin kilit bir özelliğidir.

Bazen biyoçeşitlilik, vahşi alanlar, doğa korumaları veya milli parklar gibi sadece yönetilmeyen ekosistemlerin önemli bir özelliği olduğu varsayılmaktadır ama bu doğru değildir. Biyoçeşitlilik tüm ekosistemleri içermektedir.

Kuruluşumuz, biyoçeşitlilik konusunda çok çeşitli hizmetler vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.