ECO Label Sertifikası Nasıl Alınır?

ECO Label sertifikası programının önündeki en büyük zorluk yanıltıcı veya hileli eko etiketlerin kullanılmasıdır. Bir eko etiket, yanıltıcı veya hileli ise, çevreye duyarlı müşterler bundan zarar görmektedir. Güven, bir etiketleme programının güvenilirliğinin önemli bileşenidir ve etiketin şüphe uyandırmaması gerekmektedir. Geri dönüştürülebilir veya biyobozunur gibi kavramlar doğru kullanılmalıdır. Bunlar keyfi bir şekilde kullanıldığı ve gerçeği yansıtmadığı zaman, tüketicilerin kafası karışacak, cesareti kırılacak ve haklı iddialarında bile tereddüte düşecektir. İlgisiz ve önemsiz bilgi sağlayan eko etiketler, çevresel olumsuz etkileri azaltmak konusunda hiçbir etkiye sahip olamaz.

ECO Label Sertifikası Nasıl Alınır?

Haksız eko etiket kullanımı, haksız rekabet yaratacaktır. İşini doğru yapan ve tüketiciden yana olan üretici firmalar haksız rekabet konusunda oldukça endişe duymaktadır. Belli çevresel kriterlerin karşılandığı iddiasında olan bir eko etiketleme programının güvencesine inanmakta isteksiz olmaktadır. Bazı işletmeler karlarını yükseltmek için ürünlerini kasıtlı olarak çevre dostu olarak sunmaktadır. Bu durum, düzenlemelere uymak için emek, para ve zaman harcamak zorunda olan firmalar için ciddi bir haksız rekabet yaratmaktadır.

ECO Label sertifikası programının güçlüklerinden biri de az sayıda ürünün gerçekçi olarak yeşil olarak etiketlenebilmesidir. Ürünlerin büyük bir çoğunluğu eko etiketleme programları tarafından kapsanmamaktadır. Bu nedenle bazı uzmanlar daha fazla gönüllü standartların geliştirilmesinden yanadır.

Kuruluşumuz ECO Label™, ekolojik ürünlerin seritifikalandırılması konusunda, bünyesindeki teknik komitlerin çalışmaları ile talepleri değerlendirmektedir. Talepler bu komitelerde ele alınmakta, incelenmekte, firmalar denetlenmekte ve ilgili standartlara uygugunluk tespit edildiği zaman üretici firmanın eko etiket kullanımına izin verilmektedir.

Kuruluşumuz ECO Label™, ekolojik ürünler ile ilgili olarak çok sayıda ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.