Doğal Ürünler

İnsanların sağlıklarının ve doğanın dengesinin bozulmasında en büyük etkenlerden biri, yanlış, bilinçsiz ve sorumsuzca sürdürülen geleneksel tarım uygulamaları olmuştur. Özellikle yirminci yüzyılda yaşanan sanayileşme hareketleri, teknolojik gelişmeler, nüfustaki hızlı yükseliş, iklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın başlıca sonuçları, tarım alanlarının zarar görmesi, su kaynaklarının azalması ve artan çevre kirliliği olmuştur. Çevreye verilen en büyük zarar ise, tarımda üretimi arttırmak için kullanılan çok çeşitli kimyasallar yüzünden olmuştur. Hatalı ve bilinçsiz bir şekilde uygulanan üretim teknikleri ile yapılan tarımsal üretimde kimyasal gübre ve ilaç kullanımı, hayvansal üretimde ise hormon ve antibiyotik benzeri yem katkı maddelerinin kullanımı, gerçekten verimi artırmış ve maliyetleri düşürmüştür, ancak diğey yandan ekosistem bundan büyük zarar görmüştür. Başta hava, toprak ve su olmak üzere doğal çevre ve insan sağlığı bu olumsuz gelişmeden fazlası ile etkilenmiştir. Günümüzde doğal ürünlere olan ilginin artması bu nedenledir.

Doğal Ürünler

Tanım olarak doğal kavramı, yapay veya insan yapımı olmayan, doğada bulunan veya üretilen bir şeyi ifade etmektedir. Günümüzde doğal ürünler dendiği zaman genel olarak şifalı bitkiler, bitkisel karışımlar, diyet takviyeleri veya alternatif tıp kastedilmektedir. Gıda sektöründe de, doğal kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiş gıda maddeleri doğal ürün olarak tanımlanmaktadır.

Ülkemizde genel olarak ekolojik tarım ve organik tarım aynı anlamda kullanılmaktadır. Organik tarımda, herhangi bir sentetik (yapay) kimyasal madde kullanmadan ve çevreye zarar vermeden üretim yapmak amaçlanmaktadır. Doğal tarımda da işletmeler, herhangi bir kimyasal gübre veya ilaç kullanmadan ve doğaya zarar vermeden üretim yapmayı amaçlamaktadır. Bu iki üretim şekli arasındaki başlıca fark, organik üretim şeklinde, üretim faaliyetlerinde her sürecin denetlenmesi ve belgelendirilmesidir.

Aslına bakılacak olursa, doğal tarımda da organik tarımda da, bilinçli insanların sağlıklı yaşamak istemeleri, hastalıkların önlenmesi ve çevrenin korunması talepleri birincil önceliklerdir. Bugün geleneksel ürünlere bir alternatif olarak, doğal ve organik ürünler üretilmektedir.

2007 yılında 141 ülkede sürdürülen doğal tarım (organik tarım) faaliyetleri, 2008 yılında 154 ülkeye çıkmıştır. Dünyada doğal tarım ürünlerinin pazar değeri, 2008 yılında 51 milyar dolara ulaşmıştır.

Bugün doğal ürün olarak talep gören başlıca ürünler şunlardır:

 • Doğal deterjanlar
 • Doğal tekstil ürünleri
 • Doğal giysiler
 • Doğal temizlik ürünleri
 • Doğal yaş sebze ve meyvalar
 • Doğal kuru sebze ve meyvalar
 • Doğal bakliyat ürünleri
 • Doğal süt ve süt ürünleri
 • Doğal saç bakım ürünleri
 • Doğal cilt bakım ürünleri
 • Doğal et ürünleri
 • Doğal tavuk ve yumurta
 • Doğal içecekler

Kuruluşumuz, doğal ürünler ile ilgili olarak çok sayıda ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.