Ekolojik Deterjanlar

Bir ürünün ekolojik maliyeti, hem malzeme yönünden hem de enerji kullanımı yönünden değerlendirilmektedir. Çünkü ilk bakışta yenilenebilir hammaddeden yapılan ürün, yüksek enerji taleplerinden dolayı belli kriterlere uymak zorunda değildir.

Ekolojik Deterjanlar

Yıkama ve temizleme deterjanları sektöründe, deterjanlardaki fosfatların sert şekilde azaltılması ile ilgili yasal düzenlemeler çıkarılmıştır ve köpük önleyici olarak kullanılan iyonik olmayan yüzey aktif maddelerin kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Bugün üretilen banyo, bulaşık ve tuvalet temizleyicileri ve parlak yüzeyler için kullanılan temizleyici deterjanlar, çevre dostu ürünler olmak zorundadır.

Çevre dostu temizlik ürünleri arasında olan ekolojik deterjanlar, zararlı kimyasal maddelerden ve kirleticilerden arındırılmış ve içeriğinde zararlı toksinler bulunmayan temizleyicilerdir. Bu deterjanların kullanımı sırasında daha az enerjiye ihtiyaç duyulmakta ve 30 derecelik ısınmada yüksek verimlilik elde edilmektedir.

Pratikte geleneksel deterjanlar daha ucuz ve kolay bir seçenek olarak görünse de bu deterjanların her kullanışında, insan sağlığına zarar vermekte alt su yollarını ve sudaki yaşamı olumsuz etkilemektedir. Oysa ekolojik deterjanlar doğal, güvenli ve etkilidir. Ayrıca çevreye zarar vermemektedir. Yapılan hesaplamalara göre her konutta bir şişe petrol bazlı deterjan yerine bitki bazlı deterjan kullanılsa, yılda 9 bin civarında konutun ısıtılması ve soğutulması için yeterli miktarda petrol tasarrufu sağlanabilir.

Ekolojik deterjanlar, fosfat içermeyen, biyolojik olarak parçalanabilir ve geri dönüştürülebilir kaplarda paketlenmiş ve hayvan testine tabi tutulmayan deterjanlardır. Ayrıca geleneksel deterjanlar şişelenmeden önce seyreltmek amaçlı tonlarca su gerektirir. Sadece su tasarrufu bile ekolojik dengeye katkı sağlamaktadır.

Kuruluşumuz, ekolojik ürünler kapsamında ekolojik deterjan test hizmetleri de vermektedir. Bu testler ile işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.

Ekolojik deterjan testleri yanı sıra kuruluşumuz, başka ekolojik ürün ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri de vermektedir.