Ekolojik Atık Torbaları

Plastik ambalaj atıklarının miktarının yıldan yıla artması, giderek daha ciddi problemler yaratmaktadır. Bu kötü gidişe çözüm olarak son yıllarda, çevrede daha kısa sürede biyolojik olarak parçalanabilen ve biyobozunur polimerlerden üretilen atık torbaları kullanılmaktadır. Polimerler, biyobozunur atıklar için torba üretiminde kompostlanabilir, biyobozunur ve benzer şekilde etiketlenmiş alışveriş torbaları üretiminde kullanılmaktadır. Günümüzde ekolojik atık torbaları olarak parçalanabilen torbalar, biyobozunur torbalar ve kompostlanabilir torbalar kullanılmaktadır.

Ekolojik Atık Torbaları

Parçalanabilen torbalar, plastiğin güneş ışığına ve ısıya maruz kaldığı zaman bir süre sonra parçalanmasına neden olan bazı kimyasal maddeler (ağır metaller dahil) ilave edilerek üretilmektedir. Bu torbalar çevreya atılırsa, yüzlerce küçük plastik parçaya bölünmektedir. Bu ise başka problemler yaratmaktadır. Hayvanlar bu küçük plastik parçalarını kolayca tüketebilirler. Yüzlerce küçük plastik parçasını doğada yok etmek, tek bir torbayı yok etmekten çok daha zordur.

Biyobozunur torbalar da parçalanabilen torbalar gibi zaman içinde biyolojik olarak küçük parçalara ayrılabilmektedir. Ancak biyobozunur torbaların üretiminde plastiği parçalamak için kimyasal maddeler yerine mikroorganizmalar kullanılmaktadır.

Buna karşılık bir başka ekolojik atık torbası olan kompostlanabilir torbalar, doğal bitki nişastasından üretilmektedir ve içeriğinde toksik madde bulunmamaktadır. Kompostlanabilir torbalar, kompost oluşturmak için mikrobiyal aktivite ile kompostlama sisteminde kolayca parçalanmaktadır. Bir torbanın kompostlanabilir olarak sınıflandırılabilmesi için, AS 4736 standardına uygun olması gerekir (Biyobozunur plastikler - Kompostlama ve diğer mikrobiyal işlemler için uygun olan biyobozunur plastikler).

Kuruluşumuz, ekolojik ürünler kapsamında ekolojik atık torbaları test hizmetleri de vermektedir. Bu testler ile işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.

Ekolojik atık torbaları testleri yanı sıra kuruluşumuz, başka ekolojik ürün ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri de vermektedir.