ECOmark Sertifikası Nedir?

ECOmark sertifikası, kuruluşumuz tarafından, öngörülen standartlara uygun ve ekolojik olarak güvenli ürünler için üretici firmalara verilmektedir. Bu uygulama ile çevre dostu ve ekolojik ilkelere uygun ürünlerin tüketiciler tarafından belirlenmesine destek olunmaktadır. ECOMark® standartları, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından öngörülen çevre koruma uygulamaları ile uyumlu olarak tasarlanmıştır. ECOmark sertifikası, esas olarak tarımsal ürünlerin ekolojik koşullara uygun şekilde üretildiğinin, üretim süreçlerinde hiçbir kimyasal ilaç ve gübre kullanılmadığının ve her süreçte ekosistemin korunması doğrultusunda faaliyet gösterildiğinin bir kanıtı olmaktadır.

ECOmark Sertifikası Nedir?

ECOmark sertifikası ile, çevre dostu ürünler satın almak için insanlar teşvik edilmekte ve üretici firmaların, olumsuz çevresel etkileri azaltmak için gerçek girişimleri ödüllendirilmiş olmaktadır. Bu sayede üretici ve ithalatçı firmalar, ürünlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini kontrol etmek zorunda kalmaktadır. Bu şekilde çevre, olumsuz koşullardan kurtarılmakta, çevrenin genel kalitesi iyileştirilmekte ve ülke kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi desteklenmektedir.

Firmaların ECOmark sertifikası almaları için, ürünlerin çevresel gereklilikleri kesinlikle karşılaması ve ayrıca sertifikalarını geçerli kılmak için sıkı kalite kontrol testlerinden geçmesi gerekmektedir. Bu çerçevede esas alınan başlıca koşullar şunlardır: üretimde çevre kirliliği için önemli ölçüde daha az potansiyele sahip olma, yenilenemeyen kaynakları ve doğal kaynakları korumaya önemli katkılarda bulunma, hammadde kaynağı içeren üretim işlemine ağırlık verme, çevre üzerinde muhtemel olumsuz etkileri dikkate alma ve paketlemede geri dönüştürülmüş ve biyobozunur ürünlere ağırlık verme.

Üretici firmalar, çevre için onarıcı olmaktan ziyade önleyici tedbirler almak zorundadır. Doğaya zarar verebilecek problemler, ortaya çıkmadan önce önlenmelidir.

Kuruluşumuz ECOmark®, ekolojik ürünler ile ilgili olarak çok sayıda ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.