Ekolojik Medikal Ürünler

Çevre dostu demek, kelimenin tam anlamı ile çevreye zarar vermeyen ve çevreyi koruyan anlamına gelir. Bu kavram yaygın bir şekilde yeşil yaşama katkıda bulunan ürünleri ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olan uygulamaları ifade etmektedir. Ekolojik ürünler çevre dostu ürünlerdir ve bu ürünler aynı zamanda hava, su ve toprak kirliliğine yapılan katkıları önler. İnsanlar artık kaynakların nasıl kullanılması gerektiği konusunda daha bilinçli olmak zorundadır.

Ekolojik Medikal Ürünler

Gerçekten ekolojik ürünler üretmek için insan ve çevre güvenliğini göz önünde bulundurmak gerekir. Bu ürünlerin toksik olmaması, ekosistemi tüketmeyen şekillerde üretilmesi ve sürdürülebilir şekilde yetiştirilen bileşenlerin kullanılması gerekmektedir. Medikal cihaz ve ekipmanın üretildiği işletmelerde de durum farklı değildir.

Günümüzde tıbbi cihaz ve ekipmanlardaki gelişmeler, bugüne kadar kullanılan cerrahi cihazların tekrarı değildir. Bugün tasarlanan ve uygulanan sistemler, büyük tıbbi yenilikler içermektedir ve son derece olumlu sonuçlar alınmaktadır.

Medikal ekoloji kavramı, çevrenin insan sağlığına etki eden yönlerini değerlendiren ve örneğin bir hastalığa neden olan hava, su ve yiyeceklerin bozulma koşullarını araştıran çalışmalar bütünüdür. Bu çerçevede tıbbi ürünlerin, tüketildiği zaman veya kullanılmamış ve süresi dolmuş olarak çevreye bırakıldığı zaman ne olacağını araştırmak da medikal ekoloji çalışmaları kapsamına girmektedir. Toprak, hava, yüzey suları veya yeraltı sularına karışan çeşitli medikal ürün kalıntıları olmaktadır. Bu tür durumlar, ortamdaki tıbbi ürünlerin konsantrasyonuna maruz kalan insanlar için ciddi bir risk teşkil etmektedir.

Kuruluşumuz, ekolojik ürünler kapsamında ekolojik medikal ürün test hizmetleri de vermektedir. Bu testler ile işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.

Ekolojik medikal ürün testleri yanı sıra kuruluşumuz, başka ekolojik ürün ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri de vermektedir.