Ekolojik Kamp Ürünleri

Kullanılan kamp malzemeleri, doğal çevrenin korunmasında bir fark yaratabilir. Kamp malzemelerinin sürdürülebilir olması, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmanın önemli adımlarından biridir. Kamp malzemelerinin başında paketleme gelmektedir. Yiyeceklerin korunması ve artıkların depolanması için tekrar kullanılabilir kapların kullanılması gerekir. Biyobozunur ve toprak dostu bulaşık sabunu, sünger ve su havzaları kullanılmalıdır. Çöp ve geri dönüştürülebilir atıklar için ayrı şeffaf çöp poşetleri kullanılmalıdır. Yiyecek ve gıda maddeleri, plastik torbalar yerine geri dönüştürülen torbalar içinde paketlenmelidir. Sulara, bitkilere ve vahşi yaşama zarar vermeyecek, toksik olmayan güneş kremi ve böcek ilacı kulanılmalıdır.

Ekolojik Kamp Ürünleri

Yakacak odunun yerel olarak alınması gerekir. Çünkü bitki örtüsüne ve ağaçlara zarar verecek istilacı türler taşınmış olabilir.

Plastik şişe atıklarını azaltmak için tekrar kullanılabilir içme şişeleri kullanılmalıdır.

Mümkün olduğu ölçüde fener, el feneri ve far kullanımı sınırlanmalı, sadece gerektiğinde kullanılmalıdır. Bu yoldan ışık kirliliği azaltılacak ve daha doğal ve eğlenceli bir deneyim yaratılmış olacaktır. Ayrıca güneş enerjili fenerler, ekolojik kamp ürünlerinin başında gelmektedir.

Aynı zamanda uygun çadır, uyku tulumu, mutfak eşyaları, soba veya alternatif güç kaynağı gibi kamp ürünlerinin, ekolojik anlamda kökeni ve yaşam döngüsü dikkate alınması gereken unsurlardır. Bütün bunların performanstan ödün vermeyecek uzun ömürlü, etik ve sürdürülebilir şekilde üretilmiş olmaları önemlidir.

Kuruluşumuz, ekolojik ürünler kapsamında ekolojik kamp ürünleri test hizmetleri de vermektedir. Bu testler ile işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.

Ekolojik kamp ürünleri testleri yanı sıra kuruluşumuz, başka ekolojik ürün ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri de vermektedir.