ECO Label™ Hakkında

Eko etiketler, alıcılara bir ürün hakkında çevre ile ilgili bilgiler temin etmek için tasarlanmıştır. Aynı zamanda, uluslararası pazarlara açılmak konusunda üretici firmalara, ürün kalitesinde ve ürün bilgilerinde sürekli iyileştirme için bir teşvik unsuru olmaktadır. Bu konuda piyasada çok sayıda eko etiket bulunmaktadır ve bunlar birbirlerinden bir miktar farklıdır. Çeşitli eko etiketlerin kendilerine göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.

ECO Label™ Hakkında

İnsanlar farkında olarak veya farkında olmadan günlük yaşamda eko etiketler ile karşılaşmaktadır. Tüketiciler genel olarak market raflarında yer alan ürünlerin etiketlerine güvenmektedir.

Bir grup eko etiketler (Tip I), tarafsız ve bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenmiş ve test edilmiştir ve tüketici dostu olarak kabul edilmektedir. Bu etiketler, tüketicilerin belli çevresel veya sağlık standartlarını karşılayan ürünleri kolayca tanımlamalarını sağlamaktadır. Belli bir ürün tipi tarafından yerine getirilmesi gereken kriterler, bağımsız bir kuruluş tarafından önceden tanımlanmıştır. Bu kriterlere uyulduğunu kanıtlayan belgeler sunan üretici firmalar daha sonra kendilerine ECO Label etkieti verilmesi için başvurabilirler. Yetkili kuruluş standartlara bağlı olarak, değerlendirmeler ve saha incelemeleri yapar ve laboratuvar testleri gerçekleştirir. Tüm gereklilikler karşılanmışsa, üretici firmaya ECO Label etiketi kullanması için izin verilir. Bu tür eko etiketler, temizlik malzemeleri, sarf malzemeleri ve elektronik cihazlar gibi ürünler dahil olmak üzere birçok ürün grubuna uygundur.

Bir grup eko etiketler (Tip II), kendini deklare eden çevresel taleplerdir. Bu taleper bağımsız test veya değerlendirme ile desteklenmez. Genel olarak TS EN ISO 14021 standardı gereklerine uygun olmak zorundadır (Çevre etiketleri ve beyanlar - Çevre ile ilgili iddiaların öz beyanı - Tip II Çevre etiketleri standardı). Bu standarda göre ürünler kompost, geri dönüştürülebilir, enerji tasarruflu ve doldurulabilir gibi tanımlar içerebilir, ancak çevre dostu, yeşil veya emisyon içermez gibi spesifik olmayan ifadeler kullanılmaz.

Bir grup eko etiketler ise (Tip III), şeffaf, kapsamlı ve bağımsız doğrulanan etiketlerdir. Bunlar genel olarak TS EN ISO 14025 standardı gereklerine uygun olmak zorundadır (Çevre etiketleri ve beyanları - Tip III Çevre beyanları - Prensipler ve prosedürler standardı). Bu standardın amacı, çevresel bilgilerin tarafsız şekilde toplanması ve iletilmesidir. Daha önce açıklanan eko etiketlerin aksine burada belli ürün özellikleri değerlendirilmez ve belge verilmez. Burada esas olan bir ürünün ekolojik ayak izini gösteren yaşam döngüsü değerlendirmesidir.

ECO Label yerine göre bu üç tip eko etiketleme sistemini de içermektedir. Kuruluşumuz Eco Label, bünyesinde kurulu teknik komiteler vasıtası ile uluslararası alanda akreditasyon ve belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Kuruluşumuz ECO Label™, ekolojik ürünler ile ilgili olarak çok sayıda ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.