Hakkımızda

Kuruluşumuz, ülkemizde ve dünyada tercih edilen ve kaliteli hizmetleri ile adından övgü ile söz edilen TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. iştirakidir. Uluslararası akreditasyon kriterleri çerçevesinde hizmet vermektedir ve yönetim taahhütlerinden ödün vermeden bu sektörde başarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Kuruluşumuz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bu sektörde, saygın ve söz sahibi bir kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürmek amacındadır.

Hakkımızda Eco Label Eco Mark

Gerek yönetim kadrolarımız ve gerekse çalışan kadrolarımız, uzun süredir bu alanda olan deneyimli elemanlardan oluşmaktadır. Kuruluşumuz, gittikçe küçülen ve küreselleşen dünyada, sadece kendisinin değil ülkemizin de hak ettiği yeri alması için çaba göstermektedir. Bu amaçla sanayi ve hizmet sektöründe kalite bilinç seviyesinin artmasına ve yayılmasına yardımcı olmayı temel görevleri içinde görmektedir. Dolayısıyla yaptığı denetim ve incelemelerde her zaman firmalara katma değer sağlamaya yönelik bir yaklaşım sergilemektedir.

Kuruluşumuz, gerçekleştirdiği bütün denetim, inceleme ve belgelendirme çalışmalarında, esas olarak tarafsız ve bağımsız davranmaktadır. Bu şekilde belgelendirme faaliyetlerinde ilk akla gelen isim olmaktadır.

Günümüzde belgelendirme hizmetleri talep eden firmaların sayısı giderek artmaktadır. Uluslararası ticarette ve pazarlama faaliyetlerinde firmaların sertifikalı olmaları, birinci öncelikli konular arasındadır. İkili ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde sertifikalar çok önemli bir rol oynamaktadır. Düzenlenen belgelerin uluslararası alanda geçerli olması ayrıca önemli bir noktadır. Kuruluşumuz bu noktada dünyada kabul gören akreditasyon kuruluşlarından akredite olarak bu hizmetleri vermektedir.

Bunun yanı sıra kuruluşumuzun savunduğu temel ilkeler şunlardır: gizlilik, tarafsızlık, güvenilirlik, bağımsızlık, katma değer sağlamak ve akreditasyon kurallarına uyum.

Kuruluşumuz, ekolojik ürünler ile ilgili olarak çok sayıda ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.