Ekolojik Tarım Ürünleri

Bugüne kadar uygulanan geleneksel tarımsal üretim faaliyetleri, ekolojik dengeyi tahrip etmiş ve geri dönülmez bir noktaya getirmiştir. Bu durumu düzeltmek ve ekolojik dengeyi doğada yeniden kurmak için bugün ekolojik tarımsal faaliyetler giderek önemli olmaya başlamıştır.

Ekolojik Tarım Ürünleri

Ekolojik tarım, bir yandan toprağın verimliliğini arttırmak, çevre ve insan dostu üretim sistemleri kullanmak, organik ve yeşil gübrelemeyi teşvik etmek, bir yandan da bitki rotasyonunu ve toprağın korunmasını teşvik etmek amacı ile yeni biyolojik yöntemler içermektedir. Çiftlikten tüketicilerin mutfağına kadar ekolojik tarım faaliyetleri, bir takım kontrol yöntemlerine sahiptir. Kısaca ekolojik tarım çalışmaları, doğada daha önce tahrip olan ekolojik dengenin yeniden kurulmasını, yanlış üretim uygulamalarının önüne geçilmesini ve insan ve çevre dostu üretim sistemlerin uygulanmasını hedeflemektedir.

Ekolojik tarım çalışmalarının başlıca amaçları şunlardır:

  • Doğal kaynakları ve çevreyi korumak
  • Toprak verimliliğini yükseltmek
  • Sürdürülebilir tarımı teşvik etmek
  • Ekolojik dengeyi yeniden kurmak
  • Bitki örtüsü ve faunayı korumak
  • Genetik çeşitliliği artırmak ve
  • Üretimde kimyasal kirliliğe ve toksik kalıntılara son vermek

Ekolojik tarımsal faaliyetlerde her türlü sentetik ve kimyasal pestisitlerin ve gübrelerin kullanılması yasaktır. Ayrıca ekolojik tarım, organik ve yeşil gübrelemeyi, toprağın korunmasını, ekin rotasyonunu ve bitkilerin zararlılara ve hastalıklara karşı direncini arttırmayı teşvik etmektedir. Ekolojik tarımın temel amacı üretim miktarını arttırmak değil, tarımsal ürünlerin kalitesini arttırmaktır. Bugün ekolojik tarım uygulanarak, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığı korunmakta, toprak, su kaynakları ve hava kirletilmeden tarımsal üretim yapılmaktadır.

Kuruluşumuz, ekolojik ürünler kapsamında ekolojik tarım ürünleri test hizmetleri de vermektedir. Bu testler ile işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.

Ekolojik tarım ürünleri testleri yanı sıra kuruluşumuz, başka ekolojik ürün ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri de vermektedir.