Doğal Giysiler

Doğal giysiler, ya da çevre dostu giysiler, sürdürülebilir kaynaklardan üretilen giysilerdir. Ürünlerin doğal ürün olarak kabul görmesinde, toplam ömrünün yanı sıra çevre üzerindeki etkisi, diğer bir deyişle karbon ayakizi dikkate alınmaktadır. Doğal giysiler, çevre dostu ve sürdürülebilir kaynaklardan üretilmiş giysilerdir. Bu giysilerin doğal kabul edilmesinde, üretim süreçlerinin verimli bir şekilde yönetilmesi yanı sıra, çevre için tasarım yapılması, hammadde elde edilmesi, giysilerin üretilmesi, satış kanallarına dağıtımı ve atık olma durumuna kadar birçok faktörün dikkate alınması gerekmektedir.

Doğal Giysiler

Doğal ürün yaşam döngüsü boyunca tasarım, hammadde seçimi, üretim, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve lojistik gibi çok önemli olan birçok kilit nokta bulunmaktadır. Tekstil ve hazır giyim sektöründeki bu kilit noktalar ayrı ayrı değerlendirilmek zorundadır.

Bugün dünyanın en büyük kirletici sektörlerinden biri tekstil sektörüdür. Giysiler için gerekli hammaddeyi üretmek için sekiz binin üzerinde kimyasal madde kullanılmaktadır. Organik olmayan pamuk yetiştirme yöntemlerinde kullanılan pestisitler büyük oranda kanserojen maddelerdir. Geleneksel pamuk üretiminde, dünyadaki böcek ilaçlarının dörtte biri kullanılmaktadır. Bu rakamlar insan sağlığı kadar çevreye verilen zararın da boyutlarını ortaya koymaktadır. Bu nedenle doğal giysilerde hammadde seçimi büyük önem taşımaktadır. İnsanlar, ağır kimyasal maddelerle işlenmiş sentetik giysiler kullanmak istememektedir. Doğal giysiler, sağlıklı, nefes alabilir ve böcek ilacı kullanılmadan üretilen liflerle dokunmuş kumaşlardan tasarlanmaktadır.

Kuruluşumuz, doğal ürünler kapsamında doğal giysi test hizmetleri de vermektedir. Bu testler ile işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.

Doğal giysi testleri yanı sıra kuruluşumuz, başka doğal ürün ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri de vermektedir.