Doğal İçecekler

Yeryüzünde her kültürde içecekler tüketilmektedir ve içecekler beslenme düzeninin önemli bir parçası olarak insan sağlığı için yararlı veya zararlı olabilmektedir. Sağlık kuruluşları ve uzmanlar, içeceklerin insan sağlığını ve beslenmesini nasıl etkilediği konusunda kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Meyva ve sebze suları, kahve ve çay, süt ve süt ürünleri, diyet içecekler ve alkoller ve alkolsüz içecekler dahil olmak üzere çok çeşitli popüler içeceklerin sağlık etkileri hala araştırılmaktadır. Bu araştırmalarda şarabın yararlı etkileri, narenciye sularının ilaçlar ile zararlı etkileşimleri, kanser karşıtı madde olarak domates suyu, bitkisel çayların yararları, süt ve süt ürünlerinde probiyotik organizmalar, spor içecekleri ve alkolsüz içeceklerin tüketimi gibi konular ele alınmakta ve risk değerlendirmeleri yapılmaktadır. Ancak gıda bilimcileri, beslenme uzmanları, halk sağlığı uzmanları ve resmi yetkililerin ortak inançları, bu tür içeceklerin üretilmesinde doğal yöntemlerin kullanılması yönündedir.

Doğal İçecekler

İçeceklerin hazırlanmasında, seçilen meyva ve sebzelerin doğal yöntemlerle yetiştirilmiş olması yanında, tesislerde bu meyva ve sebzelerin işlenmesi sırasında da doğal yöntemlere baş vurulması ve katkı maddelerinin hiç kullanılmaması ya da yasal düzenlemelerin ve ilgili standartların izin verdiği sınırlar içinde kalarak kullanılması gerekmektedir.

Günümüzde meşrubat tüketimi son derece görünür ve tartışmalı bir halk sağlığı problemidir. Aynı zamanda önemli bir kamu politikasıdır. Kullanılan katkı maddelerinin ve sağlıksız üretim yöntemlerinin insalarda sağlık problemleri yarattığı bilinen bir gerçektir. Özellikle çocuklar arasında artan obezitenin bir kaynağı da tüketilen doğal olmayan içeceklerdir.

Kuruluşumuz, doğal ürünler kapsamında doğal içecek test hizmetleri de vermektedir. Bu testler ile işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.

Doğal içecek testleri yanı sıra kuruluşumuz, başka doğal ürün ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri de vermektedir.