Doğal Süt ve Süt Ürünleri

Doğal süt temel olarak yüzde 87 oranında su, yüzde 4 oranında süt yağı ve yüzde 9 oranında yağlı olmayan katı maddelerden oluşur. Sütün yağ içeriği, büyük ölçüde sağılan hayvanın cinsine ve beslenme şekline bağlı olarak değişebilir. Yağ içermeyen katı madde bileşiği de hayvanın beslenme şekline göre değişebilir. Süt yağı, sıvı sütten krema şeklinde ayrılır. Bu ayrıştırma çiftliklere veya fabrikada sağlanmaktadır. Süt yağı tüketiminin ana formları tereyağı, taze veya ekşi krema ve dondurmadır. Ayırma işleminde sonra yağsız süt, yani kremanın çıkarılmasından sonraki kalıntı, genç sığırlar ve kümes hayvanları için yem olarak kullanılır. Yağsız kuru süt, giderek daha önemli bir kullanım alanı bulmuştur. Doğrudan tüketimin yanı sıra, fırıncılık ve şekerleme ürünleri gibi birçok endüstriyel işlenmiş gıda kullanımına sahiptir.

Doğal Süt ve Süt Ürünleri

Doğal taze süt, yüksek düzeyde bozulabilir özelliktedir ve kolayca kontamine olabilir. İçinde bakteri üremesi için çok elverişli bir ortamdır. Kirlenmeye çok duyarlı olduğu için doğal süt üretimi, arıtma ve dağıtımı yaygın olarak sıkı kontrollere tabi tutulmuştur. Bu arada başlıca doğal süt ürünleri tereyağı, peynir, krema, yoğurt, kazein (sütteki protein maddesi) ve dondurmadır.

Sütün bozulmasını ve hastalık yapan organizmaların bulaşmasını önlemek için, süt genellikle ısıl işleme (pastörizasyon), homojenleştirme işlemine veya ultra ısıl işleme (UHT) tabi tutulmaktadır. Ancak bu işlemlerden geçen süt, doğallığını kaybetmiş olmaktadır.

Kuruluşumuz, doğal ürünler kapsamında doğal süt ve süt ürünleri test hizmetleri de vermektedir. Bu testler ile işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.

Doğal süt ve süt ürünleri testleri yanı sıra kuruluşumuz, başka doğal ürün ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri de vermektedir.