Doğal Tekstil Ürünleri

Artık tüketiciler daha bilinçlidir ve çevreyi koruma ihtiyacının daha fazla farkına varımıştır. İşletmeler de ürün ve hizmetlerini, çevre dostu, doğa dostu ve yeşil gibi tanımlamalarla tüketicilere sunmaktadır. Bu ürünlerin çevreye hiç zarar vermediği ya da en az zarar verdiği iddia edilmektedir. Çevresel veya yeşil kaygılar, tekstil ve giyim sektöründe de giderek daha fazla dikkat çekmeye başlamıştır. Tekstil ve konfeksiyon sektöründe işletmeler, ürünlerinin ne kadar doğal olduğunu, hammaddeden tasarım, üretim ve lojistiğe kadar, hatta bertarafına kadar, kanıtlama çabası içindedir.

Doğal Tekstil Ürünleri

Artan farkındalık ve küresel kirlilik, tüketicileri daha sağlıklı yaşam seçenekleri arayışına yönlendirmektedir. Doğal ürün ilkeleri ve stratejileri, çevresel etkilerin farkındalığı arttıkça işletmeler açısından, hayati bir önem kazanmıştır. Bugün tüketiciler giderek daha sağlık bilincine sahiptir ve aktif olarak daha doğal yaşam tarzlarını desteklemektedir. Bu çerçevede doğal tekstil ürünleri, tüketicilere daha sağlıklı ve çevre dostu seçenekler sunmaktadır.

Doğal tekstil ürünleri, üretimleri sırasında, kullanımları sırasında ve atık oldukları zaman, çevreye en az zararı veren ya da hiç zarar vermeyen ürünlerdir. Tekstil ürünlerinin doğal ürün olduğunun önemli göstergeleri, elyaf üretimi, eğirme ve dokuma sırasındaki enerji tüketimi seviyeleri, yenilenebilir veya yenilenemeyen malzemelere göre hammadde miktarları, lif tüketimi veya endüstriyel işleme sırasındaki su tüketimi miktarı, atmosfere yayılan endüstriyel emisyonlar, lif üretimi veya endüstriyel işleme sırasında kullanılan zararlı madde miktarı ve çalışma ortamını gürültü seviyesi ve sıcaklığıdır.

Kuruluşumuz, doğal ürünler kapsamında doğal tekstil ürünleri test hizmetleri de vermektedir. Bu testler ile işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.

Doğal tekstil ürünleri testleri yanı sıra kuruluşumuz, başka doğal ürün ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri de vermektedir.