Doğal Tavuk ve Yumurta

Son yıllarda, Avrupa Birliği ülkelerinde doğal tarımsal faaliyetler hızla gelişmektedir. Doğal tavuk ve yumurta sektöründe de durum aynıdır. Doğal üretimde, kabul edilebilir seviyede mahsul, zararlılardan ve hastalıklardan korunma, uygun bir geri dönüş düzeyine sahip entegre tesisler ve çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir üretim sistemleri amaçlanmaktadır. Doğal tavukçuluk ve yumurta üretiminde de yerel veya çiftlik kaynaklı yenilenebilir kaynaklara ve kendi kendini düzenleyen ekolojik ve biyolojik süreçlere önem verilmektedir. Dış girdilere güven, ister kimyasal olsun ister organik olsun mümkün olduğunca düşük seviyede tutulmakta ve yoğun besleme, aşırı gübre üretimi ve kirlilik potansiyelinden kaçınılmaktadır. Tavukların beslenmesi, hayvansal proteinlerin kullanımına yönelik kısıtlamalar dahil evrimsel adaptasyonlarına uygun olan ve doğal olarak üretilen yem kaynaklarına dayanmaktadır. Doğal tavuk ve yumurta üretiminde herşeyden önce hayvanların refahı ön planda tutulmaktadır.

Doğal Tavuk ve Yumurta

Avrupa Birliği ülkelerinde organik tarım düzenlemeleri, yumurta üretim yönetmeliği, kümes hayvanları (et) üretim yönetmeliği, kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve kuluçka esasları, hijyen ve güvenlik esasları ve hayvan refahı gibi çok sayıda yasal düzenleme çıkarılmıştır ve bu esaslara uyulması takip edilmekte ve denetlenmektedir.

Aynı zamanda doğal kümes hayvanları ile ilgili bir takım standartlar tasarlanmış ve gereklilikler belirlenmiştir. Tüm organik standartlar, ideal olarak beslenmenin tamamının doğal olması gerektiğini ifade etmektedir. Ancak mevcut durumda beslenmede bazı organik olmayan bileşenler için de bir miktar izin verilmektedir.

Kuruluşumuz, doğal ürünler kapsamında doğal tavuk ve yumurta test hizmetleri de vermektedir. Bu testler ile işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.

Doğal tavuk ve yumurta testleri yanı sıra kuruluşumuz, başka doğal ürün ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri de vermektedir.