Doğal Deterjanlar

Doğal etiketli çamaşır deterjanları ve leke çıkarıcılar, çevreye zararlı etkisi en düşük seviyede olan ürünler arasındadır. Doğal deterjanlar, katı çevresel gereklilikleri yerine getirmekte ve tatmin edici performans düzeyleri yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun olmaktadır.

Doğal Deterjanlar

Çevresel gereklilikler, konsantre ürünlerin ekolojik sistem için uygun olmasını sağlayan, çevresel olarak zararlı maddelerin miktarındaki ve sucul ortamlarda kolayca parçalanamayan maddelerin miktarındaki kısıtlamaları içermektedir. Performans gereklilikleri ise, bu ürünlerin yeterli performans göstermesi gerektiği anlamına gelmektedir. Örneğin renklendiricili deterjanlar, 30 derecede test edilmeli ve doğru kullanıldığı takdirde kullanım sırasında enerji tüketiminin en düşük seviyede olması sağlanmalıdır.

Çamaşır deterjanları ve leke çıkarıcıları için doğallık (veya ekolojik) kriterleri, geleneksel olarak bu ürünlerdeki bileşenlerin çevresel etkilerine odaklanmıştır. Bu çerçevede, kullanılacak doz, renklendirici deterjanlar için düşük sıcaklıkta performans ve bileşenlerinin genel olarak iyi bir çevresel profile sahip olması önemlidir. Buna göre doğal deterjanlardan, yüksek konsantreli olmaları, biyolojik olarak parçalanabilme ve sucul toksisite ile ilgili katı gereklilikleri yerine getirmeleri ve 30 derece altında verimli olmaları beklenmektedir.

Esas olarak doğal çamaşır deterjanları ve leke çıkarıcılar, toz, tablet, sıvı, jel veya başka bir formda olabilir. Bu ürünler, tekstil ürünlerinin yıkanmasında kullanılmak üzere evlerdeki çamaşır makinalarında kullanılmak üzere tasarlanmaktadır. Ağır hizmet tipi deterjanlar bu kapsama girmemektedir. Ağır deterjanlar, beyaz ve renkli tekstil ürünlerinin herhangi bir sıcaklıkta düzenli olarak yıkanması için üretilmektedir.

Kuruluşumuz, doğal ürünler kapsamında doğal deterjan test hizmetleri de vermektedir. Bu testler ile işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.

Doğal deterjan testleri yanı sıra kuruluşumuz, başka doğal ürün ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri de vermektedir.