Doğal Et Ürünleri

Günümüzde et sektöründe hayvanların beslenmesinde, sentetik antioksidanlar yerine, doğal kaynaklı antioksidanları tercih etmektedir. Çünkü sentetik olanların bir kısmı hakkında olumsuz sağlık sonuçları veya endişeler bulunmaktadır. Genel olarak ete aroma katmak için kullanılan baharatlar ve otlar, et ürünlerinde antioksidan potansiyeli olan bazı aktif bileşikler içermektedir. Bu antioksidan aktivitenin nedeni, genelde fenolik asitler ve uçucu yağlardır. Bu bileşikler baharat ve otları son derece etkili antioksidanlar yapar.

Doğal Et Ürünleri

Yapılan araştırmalarda, et ürünlerinde kullanıldığı zaman doğal antioksidanların etkinliği kanıtlanmıştır. Taze ve işlenmiş et ve et ürünlerine şu nedenlerle doğal antioksidanlar ilave edilmektedir: lipid oksidasyonunu geciktirmek veya önlemek, renk stabilitesini arttırmak, tatlandırıcıların gelişimini geciktirmek, mikrobiyolojik kaliteyi arttırmak ve duyusal veya besinsel özelliklere zarar vermeden ürünün raf ömrünü uzatmak.

Doğal etler, sayısız beslenme ve sağlık yararları sunmakta ve modern toplumun yaşam şeklinde benzersiz bir doyum sağlamaktadır. Bununla birlikte, işlenmiş ürünler de dahil olmak üzere et ve et ürünleri, hazırlanması ve depolanması sırasında potansiyel olarak ortaya çıkabilecel toksinler yüzünden sağlık riskleri taşımaktadır.

Bu arada doğal et ve et ürünlerinin elde edilmesinde, hayvanların çiftliklerde beslenme şekli de son derece önemli olmaktadır. Et en değerli hayvancılık ürünüdür ve insanlar için ilk tercih edilen hayvansal protein kaynağıdır. Et ve et ürünlerinin doğal ve sağlıklı olması, Dünya Sağlık Örgütü’nün de (FAO) hayvancılık programlarının bir parçasıdır.

Kuruluşumuz, doğal ürünler kapsamında doğal et ürünleri test hizmetleri de vermektedir. Bu testler ile işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.

Doğal et ürünleri testleri yanı sıra kuruluşumuz, başka doğal ürün ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri de vermektedir.