Doğal Yaş Sebze ve Meyvalar

Son yıllarda, gelişmiş ülke pazarlarına yapılan yaş sebze ve meyva ihracatı, gelişmekte olan birçok ülke için büyük bir fırsat yaratmaktadır. Ancak gelişmekte olan ülke ihracatçılarının bu pazarlara girme kapasitesi, gelişmiş ülkelerin dayattığı katı gıda güvenliği standartlarını karşılama yeteneklerine bağlıdır. Üretici firmalar, kullandıkları tarımsal kimyasal maddelerin tür ve miktarına, enerji ve su gibi doğal kaynak kullanımlarına ve atıkların yarattığı çevre problemlerine çok daha fazla önem vermek zorundadır. Bu gereklilikler artık doğal gıdalarsa, geleneksel kalite standartlarının ötesine geçmiş durumdadır.

Doğal Yaş Sebze ve Meyvalar

Gelişmekte olan ülkelerin, yaş sebze ve meyvalar için gıda kalitesi ve güvenlik standartlarını yerine getirme kabiliyetini arttırmaları, daha fazla uluslararası pazara erişim sağlamalarına, risklerini azaltmalarına ve ihracatlarını arttırmalarına fırsat yaratmaktadır. Bu noktada doğal yaş sebze ve meyva yetiştiriciliğinin önemi ortaya çıkmaktadır.

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler ve gıda üretiminin ve ticaretinin küreselleşmesi ve giderek daha sıkı yasal düzenlemelerin ve standartların yayınlanması, daha sıkı kalite kontrol ve izleme süreçlerine uyulmasını gerektirmiştir. Doğal kriterlere uyularak yetiştirilen yaş sebze ve meyvaların kalitesi, rekabetçi pazarlara erişim sağlamada ana kriterdir. İnsanlar, tükettikleri yaş sebze ve meyvaların güvenli ve tüketime uygun olmasını bekleme hakkına sahiptir. Doğal gıda kriterleri, ürün görünümü, kalitesi, besin değeri, ürün güvenliği, etiketleme, paketleme ve dağıtım koşulları bakımından ele alınmaktadır.

Kuruluşumuz, doğal ürünler kapsamında doğal yaş sebze ve meyva test hizmetleri de vermektedir. Bu testler ile işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.

Doğal yaş sebze ve meyva testleri yanı sıra kuruluşumuz, başka doğal ürün ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri de vermektedir.