Organik Sertifikasyon Programı

Organik setifikasyon faaliyetleri, sağlam çevresel uygulamaları teşvik etmek ve çevresel olarak tercih edilen ürünler için yeni pazarlara ulaşmak açısından çok kullanışlı bir araç haline gelmiştir. Bugün birçok ülkede organik ürünler için eko etiketleme uygulaması bulunmaktadır. Organik üretim faaliyetlerinin temelinde üç hedef yer almaktadır: çevreyi korumak, çevreye duyarlı üretim çalışmalarını teşvik etmek ve çevre konularında tüketici bilinci oluşturmak. Bu hedeflere bağlılık, dünyadaki organik üretim çalışmalarının başarısı için kritik öneme sahiptir.

Organik Sertifikasyon Programı

Çevrenin korunması genelde organik tarımın birincil amacıdır. Bu yoldan tüketici kararları etkilenmekte, çevresel açıdan tercih edilen malların üretimi ve tüketimi teşvik edilmekte ve organik ürünlerin tüketilmesi amaçlamaktadır.

Yekili kuruluşlar tarafından verilen organik sertifikasyon hizmetleri bu açıdan çok önemlidir. Bu bağlamda gelecek nesillere ulaşılabilirliklerini sağlamak için yenilenebilir kaynakların etkin yönetimi teşvik edilmekte, fosil yakıtlar dahil, yenilenemeyen kaynakların daha az kullanılması teşvik edilmekte, endüstriyel, ticari ve tüketici atıkların azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüşümü sağlanmakta, ekosistemlerin ve tür çeşitliliğinin korunması teşvik edilmekte ve ürünlerdeki kimyasal maddelerin doğru yönetimi teşvik edilmektedir.

Kısaca organik sertifikasyon programları, çevre açısından yenilikçi ve ilerici üretimi teşvik eden bir pazar sunmaktadır. Çevreye olan baskıyı azaltan ürünler üretilmesi, işletmeler ve tüketiciler arasında ortak bir dil oluşturmaktadır. Bu tür programlar, üretici firmaları yeni ve ortaya çıkan performans iyileştirme fırsatlarına ve pazar değişimlerine ayak uydurmayı teşvik etmektedir.

Kuruluşumuz, organik ürünler ile ilgili olarak çok sayıda ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.