Standardizasyon Komiteleri

Standardizasyon çalışmaları ile süreçlerdeki netlik arttırılır. Standart bir işlem, tahminde bulunma veya fazladan arama gereksinimin ortadan kaldırır. Standartlaşma ile kalite garanti edilmiş olur. Çünkü süreçler, önceden tanımlanmış ve optimize edilmiş bir şekilde gerçekleştirilir. Standardizasyon üretkenliği arttırır. Çalışanların, cevap almak için soru sormasına ya da dokümanları taramasına gerek kalmaz. Standartlaşma ile çalışanların moral ve motivasyonu yükselir. Çünkü çalışanlar sürece daha kolay ve hızlı hakim olurlar ve becerilerini daha kolay geliştirirler. Nihayet standardizasyon çalışmaları, müşterilere mükemmel hizmet etmek demektir. Çünkü her standart, mümkün olan en iyi şekilde ele alınmaktadır.

Standardizasyon Komiteleri

Kısaca süreçlerin standardizasyonu, süreçlerdeki belirsizliği ve tahminde bulunma gereksinimini ortadan kaldırmaktadır. Herhangi bir karmaşık sürecin bazı gri alanları olabilir. Buradaki sorun, tahminde bulunmak için harcanan zamanın boşa gitmesidir. Süreçlerin net bir şekilde standardize edilmesi ile, çalışanların bunu anlamaya çalışırken harcadıkları zamandan daha az zaman harcanır.

Süreçlerin standardizasyonu, açık ve ölçülebilir bir sonuç olarak tanımlanan belli bir işin tamamlanmasının tek bir doğru yolu olduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla standardizasyon kaliteyi garanti etmiş olmaktadır. Standartların olmaması daha fazla belirsizlik anlamına gelir, bunun kaçınılmaz sonucu daha az güvenilirlik ve daha düşük kalite olacaktır.

Bu nedenle standardizasyon verimsizliği ortadan kaldırarak üretkenliği arttırır. Genel olarak standardizasyon daha düşük, daha işlevsel performansla ilgilenir. Bu da işletmenin israfını azaltır ve mevcut kaynaklarla daha fazlasını yapmasına imkan verir. Bu, belirsizliğin ortadan kaldırılması ve kalite kontrolünün sağlanmasının bir sonucudur.

Kuruluşumuz bu yöndeki hizmetlerini başlıca şu komitelerle sürdürmektedir: tekstil, gıda, tarım, kimya, su, yapı malzemeleri, kozmetik, enerji, temizlik, deterjan, ambalaj, maden, medikal ve orman.

Kuruluşumuz, ekolojik ürünler ile ilgili olarak çok sayıda ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.