Doğal Sertifikasyon Programı

Doğal sertifikasyon programları, tüketicilerin çevre sorunları ve tercihlerinin sonuçları ile ilgili farkındalıklarını arttırmaya yardımcı olmaktadır. Tüketici bilincinin yüksek olduğu ülkelerde, doğal sertifikasyon programları, pazardaki ürünlerin çevresel etkileri hakkında güvenilir ve etkili bilgi sağlamaktadır. Tüketicilerin çevresel kaygılar tarafından çok fazla motive edilmediği gelişmekte olan ülkelerde bu programlar, çevresel olarak yararlı eylemleri teşvik etmek için kullanılmaktadır.

Doğal Sertifikasyon Programı

Etkili ve güvenilir bir doğal sertifikasyon programı için kritik olan bir dizi ilke bulunmaktadır: gönüllü katılım, çevresel ve diğer ilgili yasal düzenlemelere uygunluk, amaca uygunluk ve genel performans seviyesinin dikkate alınması, güçlü bilimsel ve mühendislik uygulamalarına dayanma, kriterlere uygunluk, kriterlerin güvenilir, ilgili, ulaşılabilir ve ölçülebilir ve doğrulanabilir olması, bağımsızlık, süreçlerin açık ve hesap verilebilir olması, esneklik ve ISO 14020 ve ISO 14024 standartları ilkelerine uygunluk.

Doğal sertifikasyon programlarının güvenilirliğine, hem ürüne özgü hem de genel koşullar itibariyle gereksinimlerin niteliği ve kapsamı katkı sağlamaktadır. Genel yaklaşım, yerel ve bölgesel ölçekte geçerli yasal düzenlemelere uygun faaliyet sürdürmektir. Bunun yanı sıra doğal ürünlerde amaca uygunluk ve genel performans seviyesi de dikkate alınmaktadır. Önemli olan ürün kalitesi ve performansıdır. Doğal sertifikasyon programlarının güvenilirliği, ürünlerin alternatifleri ile ilgili olarak karşılaştırılabilir bir kalite ve kabul edilebilir performans düzeyine bağlıdır.

Bu arada doğal üretimde bilime dayanan katı teknik gereksinimlerin korunması önemli bir noktadır. Genel görüşe göre doğal ürünlerin çevresel kriterleri, yaşam döngüsünden kaynaklanan göstergelere dayanmak zorundadır.

Kuruluşumuz, doğal ürünler ile ilgili olarak çok sayıda ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.