Sertifikasyon Denetimi

Belgeledirme çalışmalarının en önemli aşaması sertifikasyon denetimidir. Yetkili kuruluş tarafından verilecek bir sertifika için, işletmenin mutlaka bir denetimden geçmesi gerekmektedir. Düzenlenecek sertifika, işletmenin yönetim sisteminin veya ürünlerinin seçilen standarttaki kriterlere uygun olduğunu kanıtlar. Neticede sertifikalandırma, bağımsız ve tarafsız bir üçüncü taraf kuruluş tarafından yapılan başarılı bir değerlendirmenin sonucudur. Sertifikasyon işlemi, bir yönetim sisteminin, bir ürünün veya bir sürecin belgelendirmesi olabilir. Düzenlenen sertifika, işletmenin yerli veya yabancı standartlara uygunluğunun kanıtı olmaktadır.

Sertifikasyon Denetimi

Sertifika süreci, yönetim sistemlerinin veya ürünlerin belgelendirilmesi gibi farklı taleplere göre farklı işlemektedir. Örneğin bir yönetim sistemi için sertifika talep ediliyorsa, daha işin başında doğru adımların atılması gerekir. Uygulanmak istenen yönetim sistemine karar verildikten sonra, ilgili standartta belirtilen konseptin tam olarak anlaşılması ve yönetim sisteminin tanımlanması için standardın bir kılavuz olarak kullanılması gerekmektedir. Standardın uygulama adımlarının ve etkilerin işletme için ne anlama geldiği iyi anlaşılmalıdır. İşletmenin bu arada iş stratejisini gerçekleştirme yeteneğini etkileyen riskleri ve süreçleri belirlemesi gerekmektedir. Bundan sonraki adım, birlikte çalışılacak yetkili kuruluşun doğru seçilmesidir.

Bir yönetim sistemi sertifikasyonu için önemli bir adım gerekli süreçleri ve bunların etkileşimlerini işletme politikalarına, stratejilerine ve hedeflerine göre belirlemektir. Bundan sonraki adım yönetim sistemini uygulamaktır. Uygulama aşamasında, sistemin etkinliğini belgelemek ve göstermek için belirlenen süreçlere ve kriterlere göre çalışmak gerekir. Bu aşamada yetkili kuruluş tarafından denetimler gerçekleştirilir ve süreçlerin standardın gereklilikleri ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir.

Kuruluşumuz, ekolojik ürünler ile ilgili olarak çok sayıda ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.