Tarafsız, Bağımsız ve Güvenilir Belgelendirme

Kuruluşumuz çeşitli sistem ve ürün belgelendirme faaliyetlerinde, her türlü ticari, finansal, idari ve benzer baskılardan uzak, tarafsız, bağımsız ve güvenilir bir yapı oluşturmuştur. Bu yapı, ana şirketimiz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.’nin yönetimi ve garantisi altındadır. Sertifika düzenlemek, kapsamını değiştirmek, büyütmek ve kısaltmak, askıya almak ve geri almak sorumlulukları TÜRCERT üzerindedir. Sistem ve ürün belgelendirme çalışmalarına katılan yönetici ve çalışanlar, komiteler, denetçiler ve teknik uzmanların karar ve çalışmaları, başka hiçbir kişi veya kurum etkisinde değildir.

Tarafsız, Bağımsız ve Güvenilir Belgelendirme

Bütün faaliyetler, bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik prensipleri göz önünde bulundurularak, eğitimli, deneyimli, uzman ve kalifiye denetçiler tarafından ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde ve dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Düzenlenen sertifikalar, kuruluşumuz ile ilgili politikaların yerine getirildiğini, ilgili prosedürlerin uygulandığını, şikayetlerin cevaplandığını, sertifika kararlarının verildiğini ve güvence sağlandığını ifade etmektedir. Bu tür faaliyetleri gerçekleştirmek için kişi veya komitelere yetki vermek ve uygun kaynakları sağlamak TÜRCERT tarafından belirlenen yetki hiyerarşisi içinde gerçekleşmektedir.

Kuruluşumuz, tüm belgelendirme faaliyetlerinde gizliliğin, bağımsızlığın ve tarafsızlığın öneminin farkındadır. Çıkar çatışmasına neden olabilecek konular kontrol ve takip edilmekte ve bu şekilde hizmetlerin tarafsızlığı garanti altına alınmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından sunulan hizmetler çerçevesinde, bir çıkar çatışmasına neden olabilecek durumlar analiz edilmekte ve değerlendirilmekte ve böyle bir durum tespit edilirse sertifikalandırma hizmetleri verilmemektedir.