ECO Label™ Sertifikası Gücününüzü Yansıtacak

ECO Label™ sertifikası ve ECO Label™ kullanım izni, bir ürünün daha az çevresel etkiye sahip olduğunu, daha sürdürülebilir olduğunu ve insan sağlığı için daha az zararlı kimyasal madde içerdiğini belirleyen güvenilir bir etikettir. Kuruluşumuz tarafsız ve bağımsız sürdürüğü çalışmalar ile firma ürünlerini incelemekte, değerlendirmekte ve uygun gördüğü takdirde ECO Label™ sertifikası düzenlemektedir.

ECO Label™ Sertifikası Gücününüzü Yansıtacak

Önce Avrupa Birliği ülkelerinde başlayan bu eko etiketleme sistemi gönüllü olarak uygulanmaktadır ve bu yönü ile firmaların sürdürülebilirlik açısından prestijini ve rekabet gücünü yükseltmektedir. Kısaca ECO Label™ sertifikası firmanların gücününü yansıtmaktadır.

Bugün tüketicilerin çevresel ürün bilinci oldukça yüksektir ve buna bağlı olarak sürdürülebilir ve çevreci ürünleri daha fazla tercih etmektedir. ECO Label™ sertifikası ve ürün üzerindeki ECO Label™ işareti, bu ürünün sürdürülebilir olduğunu ve insan sağlığına zararlı kimyasal madde içermediğini gösteren çok güvenilir bir etikettir.

Avrupa Birliği ülkelerinde 1992 yılında başlatılan eko etiketleme uygulaması, üreticileri çevre dostu ürünlerin üretilmesi konusunda cesaretlendirmekte, tüketicilere ise alışverişleri sırasında bilgilendirici ve seçici haklar tanımaktadır.

Kuruluşumuzun da çabaları ile günümüzde ECO Label™ sertifikası çok geniş bir ürün yelpazesini kapsamaktadır. Ayrıca yeni ürün grupları devamlı olarak ilave edilmektedir.

ECO Label™ basit bir logo gibi görünse de aslında arkasında oldukça kapsamlı çevre kıstasları bulunmaktadır ve sadece çevreye duyarlı en iyi ürünler bu etiketi taşıyabilmektedir.