İşletmenize Değer Katıyoruz

Kuruluşumuz tarafından verilen yönetim sistemleri ve ürün belgelendirme hizmetleri sırasında işletmeye ait bütün süreçler optimize edilmekte, bu şekilde bir yandan işletmede kaliteli üretim sağlanırken bir yandan da işletme değer kazanmaktadır. Etkin olarak yürütülen çalışmalar sayesinde işletme birçok konuda fikir sahibi olmakta ve süreçlerini sürekli olarak iyileştirmeye odaklanabilmektedir.

İşletmenize Değer Katıyoruz

Bunun sonucunda işletmeler, ürün ve sistem güvenirliliği ve kalitesi konusunda tüketicilere verdikleri taahhütlerine yerine getirmiş olmaktadır. Süreçlerin doğru yönetilmesi, kaynakların doğru yönetildiğinin, izlenebilir olduğunun ve sürdürülebilir olduğunun da birer kanıtıdır. Bütün bunlar sayesinde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetler işletmeye değer katmış olmaktadır.

Süreçlerin optimize edilmesi ile işletmelerin insan sağlığını koruma ve çevreyi tahrip etmeme taahhütleri de yerine getirilmiş olmaktadır. İşletmeler ekosisteme daha duyarlı olmakta, ekolojik üretime ağırlık vermekte ve ECO Label™ ve ECOmark® sertifikalarını daha kolay elde edebilmektedir.

Kuruluşumuz birçok yönetim sistemi ve ürün belgelendirme konusunda uluslararası düzeyde akredite bir belgelendirme kuruluşudur. Çevre, enerji, risk, güvenlik, kalite, sağlık, iş sürekliliği ve sosyal sorumluluk gibi farklı alanlarda her zaman işletmelerin yanında olmakta ve bu alandaki bilgi birikimi ile denetim ve belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.

Kuruluşumuz dünya genelinde tanınan ve güvenilir bir belgelendirme kuruluşudur ve örneğin ECO Label™ ve ECOmark® sertifikaları ve etiketleri dünya genelinde kabul görmektedir.

Çoğu zaman belgelendirme hizmetlerinin ötesine geçilmekte, yapılan değerlendirmeler ve örnek uygulamalar ile işletmelerin gelişimine destek olunmakta, riskleri düşürülmekte ve verimlilikleri arttırılmaktadır.