ECO Label İlkeleri Nelerdir?

ECO Label sertifikasyon programının güçlü yanı metodoloji seçimidir. Genel olarak test ve belgelendirme yöntemlerindeki farklılıklar, bir eko etiketin belli bir ürün kategorisine uygulanmasında güçlük yaratmaktadır. Örneğin, eko etiket programı, bir ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel yükü mü değerlendirmeli yoksa bir miktar alt kümesini mi değerlendirmeli? Çevresel etkiyi ölçmek için hangi teknikler kullanılmalı? Hangi çevresel etkilerin daha önemli olduğunu kim belirlemeli? Derecelendirme etkilerinde hangi kriterler uygulanmalı? ECO Label sertifikasyon programı, tüm bu sorulara cevap verecek yetkinliktedir.

ECO Label İlkeleri Nelerdir?

Eko etiketleme, dünyanın her yerinde uygulanan çevresel performans ve etiketlemenin gönüllü bir yöntemidir. Ekolojik etiket, belli bir ürün kategorisinde çevresel olarak tercih edilen ürünleri tanımlamaktadır. Bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde, farklı etiket sınıflandırmaları yapılmaktadır.

Üretici firmaların geliştirdiği yeşil, çevre dostu, ekolojik ve doğal gibi beyanların aksine, bugün en güvenilir etiketler, ürün yaşam döngüsünü dikkate alan, şeffaf çevre kriterlerini yerine getiren ve bu durumu bağımsız ve tarafsız olarak hareket eden üçüncü taraf yetkili bir kuruluş tarafından onaylanan etiketlerdir.

Kuruluşumuz ECO Label™ tarafından uygulanan ECO Label etiketleme programı ilkeleri şunlardır:

  • Programı yürüten denetçiler, yeterli niteliklere sahip, güvenilir denetçilerdir
  • Etiketleme süreçlerinde şeffaf bir yönetim uygulanmakta ve tüm firmalara eşit, tarafsız ve açık davranılmaktadır
  • Sadece ülkemiz sınırları içinde değil dünyanın her yerinden üretici firmalara eko etiketleme hizmetleri verilmektedir
  • Kuruluşumuz, doğaya duyarlılık göstermekte ve sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir

Kuruluşumuz ECO Label™, ekolojik ürünler ile ilgili olarak çok sayıda ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.