Hangi İşletmeler ECO Label Sertifikası Alabilir?

Eko etiketleme faaliyetlerinin geçmişi, resmi kuruluşların, üretici firmaların ve toplumun çevre koruma konusundaki artan küresel endişelerine dayanmaktadır. Üretici firmalar, çevresel endişelerin belli ürünlerde pazar avantajı yaratabileceğinin farkına vardıkça, doğal, çevre dostu, düşük enerjili, geri dönüştürülebilir ve bunlar gibi çeşitli çevresel beyanlar ve etiketler ortaya çıkmıştır. Bunlar, çevresel etkileri azaltmanın yollarını arayan tüketiciler için bir alternatif yaratmıştır. Ancak diğer yandan bazı karışıklık ve şüpheler de ortaya çıkmıştır. Bu alandaki kanıtlanmamış veya ilgisiz iddialar genel olarak yeşil parlaklık (greenwash) olarak tanımlanmaktadır. Bu kavram, bir firmanın ürünlerinin, amaçlarının veya politikalarının, çevre dostu olduğu algısı yaratmak için aldatıcı bir şekilde kullanılmasını ifade etmektedir.

Hangi İşletmeler ECO Label Sertifikası Alabilir?

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), eko etiketleme konusunda başlıca üç tip gönüllü etiket türü belirlemiştir. Tip I, ürünlerin yaşam döngüsüne dayanan belli bir ürün kategorisinde bir ürünün genel çevresel tercihini gösteren ürünleri kapsamaktadır. Bu etiketleme, gönüllü ve çok kriterli etiketleme şeklidir.Tip II, firmaların bilgilendirici amaçlı çevresel beyan taleplerini ifade etmektedir. Tip III ise, bir ürünün nitelikli bir üçüncü tarafça belirlenen ve yaşam döngüsü değerlendirmesine dayanan, önceden tespit edilmiş parametrelere dayanılarak ölçülen ve doğrulanan gönüllü programlardır.

Bu çerçevede ECO Label™ programı, ürünlerin yaşam döngüsüne dayanarak bir ürün kategorisindeki ürünlerin genel çevresel tercihini tanımlayan bir eko etiket uygulamasıdır. Bu programın ürün kategorilerine giren bir ürün üreten işletmeler, kuruluşumuza baş vurarak ECO Label sertifikası almak isteyebilir.

Kuruluşumuz ECO Label™, ekolojik ürünler ile ilgili olarak çok sayıda ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.