Tür Çeşitliliği Ne Demek?

Ekosistemler ortamdaki baskın türe göre sınıflandırılır. Örneğin bir tuzlu bataklık ekosistemi, kayalık bir kıyı gelgit bölgesi ekosistemi, bir mangrov bataklığı ekosistemi gibi. Aynı zamanda sıcaklık da, ekosistem çeşitliliğini şekillendirmede önemli bir faktördür ve ekosistem sınıflamasında örneğin soğuk kış çölleri veya sıcak çöller tanımlaması yapılmaktadır.

Tür Çeşitliliği Ne Demek?

Biyoçeşitlilik, canlı organizmalar arasındaki değişkenliktir. Bu, ekosistemlerin içindeki çeşitliliği içermektedir. Biyoçeşitlilik, gıda ve genetik kaynaklar gibi birçok ekosistem ürününün kaynağıdır ve biyolojik çeşitlilikteki değişiklikler, ekosistem hizmetlerinin tedarikini etkilemektedir.

Yerküreyi dolduran milyonlarca tür bulunmaktadır. Büyük çoğunluk, metabolizmalarını destekleyen enerjiyi, eğer bitki iseler doğrudan güneşten, hayvan iseler bitkilerle beslenen veya ayrışma yoluyla beslenen diğer organizamalardan kazanır. Yaşamın peşinde olan ve üremek isteyen organizmalar, enerji, su ve besin maddeleri kullanır. Karasal bitkiler topraktan su alır, hayvanlar çevreden veya yiyeceklerden su alır. Bitkiler, besinlerinin çoğunu topraktan veya sudan alır, hayvanlar besinlerini diğer organizmalardan sağlar. Mikroorganizmalar çok yönlüdür ve topraktan, sudan, besinlerden veya diğer organizmalardan besin alır. Bu durum tamamen türlerin doğasına bağlıdır.

Biyolojik organizasyonun topluluk seviyesine özgü bir özelliği olan tür çeşitliliği, ya da türlerin heterojenliği, topluluk yapısının bir ifadesidir. Tür çeşitliliğinin ifadesinde hem tür sayısı (zenginlik) hem de bireylerin türler arasındaki dağılımı (eşitlik) dikkate alınmaktadır. Bir toplulukta, çok sayıda eşit miktarda tür varsa, yüksek bir çeşitlilik olduğu söylenir. Öte yandan, bir topluluk çok az sayıda türden oluşuyorsa veya sadece birkaç tür varsa, o zaman tür çeşitliliği düşük demektir.

Kuruluşumuz, tür çeşitliliği konusunda çok çeşitli hizmetler vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.