Ekosistem Ne Demek?

Belli bir alanda bitkiler, hayvanlar ve organizmalar dahil tüm canlıların birbirleri ile ve hava, dünya, güneş, toprak, iklim ve atmosfer gibi unsurlar ile etkileşimini içine alan geniş sisteme ekosistem adı verilmektedir. Ekosistem çalışmaları, genel olarak, canlıları veya biyotik bileşenleri, cansız veya abiyotik bileşenlerle ilişkilendiren belli süreçlerin çalışmasından oluşmaktadır. Başka bir deyişle ekosistem, organizmaların birbirleri ile ve içinde bulundukları doğal çevre ile etkileşimi olarak tanımlanır.

Ekosistem Ne Demek?

Ekosistemin abiyotik bileşenleri, güneş ışığı, sıcaklık, yağış, su veya nem, toprak ve su kimyasıdır (potasyum, amonyum gibi). Buna karşılık biyotik bileşenleri, üreticiler (fotosentez yolu ile kendi besinini kendi üreten canlılar), otoborlar, etoburlar, hem otobor hem etoburlar ve çürükçüllerdir. Bir ekosistemde, her organizmanın kendine göre bir rolü vardır. Genel olarak bir ekosistemin biyotik üyeleri, abiyotik faktörleri ile birlikte birbirine bağlıdır. Bir üyenin veya bir abiyotik faktörün bulunmaması durumunda bundan ekosistemin tüm tarafları etkilenebilir.

Ne yazık ki ekosistemler, yangınlar, taşkınlar, fırtınalar ve volkanik patlamalar gibi doğal afetler tarafından bozulmakta ve hatta tahrip olmaktadır. Bunun yanı sıra insan faaliyetleri de ekosistemin bozulmasına katkıda bulunmaktadır. Bu ise gerçekten gelecek için büyük bir tehlikedir. Yaşanan iklim değişikliği yüzünden ekosistem hızla çökmektedir. Sera gazlarının sorumsuz ve bilinçsiz bir şekilde atmosfere salınması ile, yerküre aşırı ısınmakta, kutuplardaki buzullar erimekte, aşırı sıcaktan mercan kayalıkları ölmekte, anormal yağışlar, sel baskınları ve kuraklıklar artmakta ve doğal yaşam gittikçe yok olmaktadır.

Kuruluşumuz, ekosistem konusunda çok çeşitli hizmetler vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.