Ekosistem Kavramı Nedir?

Ekosistem kavramı ilk olarak 1935 yılında dile getirilmiştir. Bu sunum bugün bile ekolojinin kurucu belgeleri arasında yaygın olarak okunabilir ve erişilebilir durumdadır. Bu sunumda ekosistem, biyotik bir topluluk ve belli bir yerdeki fiziksel bir ortam olarak tanımlanmıştır. Ekosistem kavramının temel bileşenleri abiyotik ve biyotik özellikler ve bunların arasındaki etkileşimlerdir. Aslında bu bileşenler kendi aralarında etkileşim içinde olduğu için, oldukça karmaşık kompleksler söz konusudur. Bu yüzden ekosistem, iç içe geçmiş bir hiyerarşik yapı içindedir.

Ekosistem Kavramı Nedir?

Ekosistemlerin belli bir boyutu yoktur. Bir ekosistem, organizmalar, fiziksel çevre ve etkileşimler mevcut olduğu sürece herhangi bir boyutta olabilir. Böyle olunca ekosistemler toprak destekleyici bitkiler kadar küçük ya da yerkürenin tüm biyosferleri kadar büyük olabilir.

Biyoçeşitlilik, insan refahı için gerekli olan çok çeşitli ekosistem hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır. Ekosistemler her türlü yaşam biçimini desteklemektedir. Ilıman iklimler, suyu ve havayı filtreler, toprağı ve besinleri korur ve haşereleri kontrol eder. Bitki ve hayvan türleri insanlara gıda, yapı malzemeleri, enerji ve ilaç sağlar. Genetik çeşitlilik, daha yüksek verimli ve hastalığa dirençli bitki ve hayvanların yetiştirilmesine ve çeşitli çevresel koşullar altında ırkların gelişmesine ve doğal evrime izin verir. Örneğin, bir türdeki genetik değişkenlik, zaman içinde değişen iklim koşullarına adaptasyon sağlar.

Biyoçeşitlilik konusunda insan faaliyetlerinin, biyoçeşitliliğin tükenme oranları, gelecek seçenekleri, ekosistemlerin verimliliği ve ekonomik fırsatların kaybı üzerinde olumsuz etkileri günümüzde çok fazla tartışılmaktadır. Türlerin çeşitliliğinin ve bolluğunun korunması ve değişen ortamlarda ekosistem verimliliğini sürdüren ve daha fazla çeşitliliği teşvik eden uygulamaların yaygınlaşması gerekmektedir.

Kuruluşumuz, ekosistem konusunda çok çeşitli hizmetler vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.