Ekosistem Hizmetleri Ne Demek?

Bir alanın fiziksel özellikleri, bu alandaki topluluk içindeki türlerin çeşitliliğini önemli ölçüde etkilemektedir ve organizmalar ekosistemin fiziksel özelliklerini de değiştirmektedir. Örneğin taşlık mercanlar, binlerce kilometreye kadar uzanabilen mercan resif ekosistemlerinin temelini oluşturan kapsamlı kireçli yapıları oluşturmaktadır. Organizmalar, ekosistemlerin değişmesinde önemli etkiye sahiptir. Örneğin, ağaçlar mikro iklimi ve etrafındaki toprağın yapısını ve kimyasal bileşimini değiştirebilir.

Ekosistem Hizmetleri Ne Demek?

Bir ekosistem, işlevsel olarak etkileşimde bulunan dinamik bir bitki, hayvan ve mikroorganizma toplulukları kompleksidir. İnsanlar bu ekosistemlerin ayrılmaz bir parçasıdır. İyi tanımlanmış bir ekosistemin bileşenleri arasında güçlü veya zayıf etkileşimler vardır. Yararlı bir ekosistem sınırı, örneğin organizmaların, drenaj havuzlarının, bir su kütlesindeki derinliklerin veya toprak tiplerinin dağılımında bazı süreksizliklerin çakıştığı yerdir. Daha büyük ölçekte, bölgesel ve hatta küresel olarak dağılmış ekosistemler, temel yapısal birimlere dayanarak değerlendirilir.

Ekosistem hizmetleri, insanların ekosistemlerden elde ettiği faydalardır. Bu hizmetler, yiyecek ve su gibi yiyecek sağlama hizmetlerini, sel ve hastalık kontrolü gibi hizmetleri, manevi, dinlence ve kültürel faydalar gibi kültürel hizmetleri ve dünyadaki yaşam koşullarını koruyan besin döngüsü gibi destekleyici hizmetleri kapsamaktadır.

İnsanlar ekosistemlerden birçok hizmet almaktadır. Bu nedenle ekosistemin istenen hizmetleri sağlama kabiliyeti ile ilgili durumunu bilmek önemlidir. Ekosistemlerin hizmet sunma kabiliyeti, çeşitli niteliksel ve niceliksel yöntemlerle değerlendirilmektedir.

Ekosistemlerin durumunu bilmek, gerekli hizmetleri sağlamak ve insan refahı ile ilişkisini değerlendirilmek, entegre bir yaklaşım gerektirir. Hangi hizmetlere en çok değer verildiğine ve sistemin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi için hangi yaklaşımların benimseneceğine karar vermek açısından bu gereklidir.

Kuruluşumuz, ekosistem hizmetleri konusunda çok çeşitli hizmetler vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.