Ekolojik Ürün Ne Demek?

Günümüzde, çevrenin korunmasına yönelik pazarlama uygulamalarını değiştirme eğilimi çok belirgindir. Bu eğilim, özellikle gelişmiş sivil toplumlara sahip ülkelerde, büyük ölçüde bilinçli tüketicilerin baskısı ile gelişmiştir. Tüketiciler, işletmelerin çevreyi kirletmeden üretim yapıp yapmayacakları, hava ve su kirliliğinin devam edip etmeyeceği, gıdaların genetiği değiştirilmiş organizmalar, gıda koruyucu maddeleri veya gıda katkı maddeleri gibi zararlı bileşenler içerip içermediği ve benzer başka konular hakkında giderek daha fazla endişe duymaktadır. Çevrenin korunması, ekolojik olarak temiz ürünlerin üretimi ve doğal kaynakların korunması gibi güncel konular çok fazla konuşulmaktadır. 1970’li yıllardan itibaren ekolojik ürün, yeşil pazarlama ve benzeri kavramlar dikkat çekmektedir.

Ekolojik Ürün Ne Demek?

Çeşitli günlük ihtiyaç ürünlerinin tüketicileri bugün çok daha bilinçlidir. Tüketiciler, sunulan ürünlerin kalitesi hakkında çeşitli bilgilerle çok kolay bir şekilde ulaşmaktadır. Tüketiciler sadece ihtiyaçlarını karşılayacak ve standartlara uygun ürünler değil, aynı zamanda çevre dostu üretim sürecine uygun ürünleri tercih etmektedir.

Ekolojik ürün kavramı çoğu zaman organik ürün, doğal ürün veya çevre dostu ürün olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak tarım ürünlerinde tohumdan ürünlerin toplanmasına kadar, hatta tüketicilere ulaşmasına kadar, üretimin tüm aşamalarında çevreye, ekosisteme ve insan sağlığına zararlı herhangi bir kimyasal madde, katkı maddesi ve yöntem kullanılmaması esasına dayanan bir üretim sistemidir. Bu konu aynı zamanda 2005 yılında yayınlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve eklerinde yasal olarak düzenlenmiştir. Kısaca ekolojik ürün, doğaya ve tüm canlılara zarar vermeden, kontrol altında üretilen ve belgelendirilen ürünlerdir.

Kuruluşumuz, ekolojik ürünler konusunda çok çeşitli hizmetler vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.