Ekolojik Denge Ne Demek?

Ekoloji, ekosistem çalışmaları bilimidir. Ekolojik denge, bilimsel olarak şu şekilde tanımlanmaktadır: aşamalı değişikliklere tabi olarak genetik, türler ve ekosistem çeşitliliğinin nispeten sabit kaldığı bir organizmalar topluluğu içinde dinamik bir denge durumu. Bir ekosistemde en önemli nokta, doğal dengenin korunmasıdır. Bu denge, yeni türlerin ortaya çıkması, bazı türlerin ani ölümleri, doğal tehlikeler veya insan kaynaklı sebepler yüzünden bozulabilir. Ekolojik denge, ekosistemlerin, türlerin diğer türler ile ve çevreleri ile bir arada bulunduğu bir istikrar durumunda nasıl organize olduğunu tanımlayan bir kavramdır.

Ekolojik Denge Ne Demek?

Ekolojik denge, insan, bitki ve hayvan gibi canlı organizmalar ve bunların çevreleri ile arasındaki dengeyi tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Uyumlu ilişkiler sağlıklı ve arzu edilen ekolojik dengeyi yansıtır. Ekolojik dengenin sağlanmasında insan kilit bir rol oynamaktadır. Çünkü insanlar diğer canlılara göre çok daha fazla düşünme kapasitesine sahiptir.

Tüm canlı organizmalar için yeterli gıda bulunabilir olması ve bunun stabil olması, ekolojik dengenin varlığını yansıtmaktadır. Dolayısıyla bu denge çok önemlidir. Ekosistemin var olması ve ayakta olması buna bağlıdır. Tüm organizmaların yaşamı, ekolojik denge ile gerçekleşir. Uygun ekosistem her organizmanın gelişmesini ve beklendiği gibi çoğalmasını sağlar. Organizmaların sürekli var olması, ekolojik denge sayesinde olmaktadır.

Ekolojik denge organizmaların ve çevrenin stabilitesini sağlar. Organizmaların çoğalması ve gelişmesi için elverişli bir ortam ekolojik denge ile sağlanır. Sel, kuraklık, şiddetli fırtına ve avcıların sorumsuz avlanmaları, ekolojik dengesizlik yaratan olaylardır. Kısaca yerkürenin varlığı tamamen ekolojik dengeye bağlıdır.

Kuruluşumuz, ekolojik denge konusunda çok çeşitli hizmetler vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.