Ekoloji ve Ekosistem Nedir?

Canlı organizmaların birbirleri ile ve çevreleri ile olan etkileşimlerini inceleyen bir bilim dalı olan ekoloji, şöyle bir hiyerarşi izlemektedir: türler - nüfus - topluluk - ekosistem ve biyosfer. Ekoloji alanında çalışan bilim insanları, ekosistemler ile ilgili sorular sormakta ve test edilebilir hipotezler geliştirmektir.

Ekoloji ve Ekosistem Nedir?

Bir bilim dalı olarak ekolojinin birkaç alt dalı bulunmaktadır. Örneğin, ekosistem ekolojisi, ekosistemin abiyotik bileşenlerine cevap olarak toplumdaki tepkiler ve değişiklikler dahil tüm ekosistemleri incelemektedir. Bu alan, enerji ve besin döngüsü gibi konularla ilgilidir. Toplum ekolojisi, topluluk yapısının ve organizasyonun, canlı organizmalar arasındaki etkileşimlerle nasıl değiştiğini incelenmektedir. Küresel ekoloji ise, bölgesel değişimin, enerji ve madde değişiminin, biyosfer boyunca organizmaların işlevi ve dağılımı üzerindeki etkilerini incelenmektedir.

Belirli bir bölgenin bitki topluluğu iklim, sıcaklık, su, ışık ve rüzgarın kombinasyonuna bağlıdır ve flora, faunanın kompozisyonunu doğrudan etkiler. Örneğin sıcaklık ve su, erozyona ve toprak oluşumuna katkıda bulunur. Farklı organizmaların soğuk ve sıcak için farklı hücresel toleransları vardır. Karasal ve tatlı su ortamları, hayvanların ve bitkilerin suyu korumalarına ve su dengesini sağlamalarına destek olur.

Belli bir bölgedeki canlı organizma toplulukları ve bunları etkileyen kimyasal ve fiziksel faktörler, ekosistemi oluşturmaktadır. Ekosistem çalışmalarının temelinde, dünyada neden bu kadar çok canlı organizma ve bu kadar çok farklı tür olduğu, toprak kalitesi ve su tuzluluğu gibi canlı olmayan çevrenin özellikleri ve hangi bölgelerin gelişmeye açık olduğu gibi araştırmalar bulunmaktadır. Ekosistemler zaman içinde değişmekte ve insan etkilerine cevap vermektedir.

Kuruluşumuz, ekoloji ve ekosistem konularında çok çeşitli hizmetler vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.