Ekoloji Nedir?

İnsanlar dahil olmak üzere bütün canlı organizmalar ve onların fiziksel çevreleri arasındaki ilişkilerin araştırılmasına ekoloji denmektedir. Ekoloji genel olarak bitkiler ve hayvanlar ile çevrelerindeki dünya arasındaki yaşamsal bağlantıları araştırmaktadır. Aynı zamanda ekosistemlerin yararları ve yerkürenin kaynaklarının, gelecek nesiller için çevreyi sağlıklı kılacak şekilde nasıl kullanabileceği konusunda bilgi sağlamaktadır.

Ekoloji Nedir?

Ekolojik üretim faaliyetleri, ekosistemlerin düzeni ile yakından ilişkilidir. Bu faaliyetler hem çevre yönetimini iyileştirmek için hem de insan sağlığı için gerekli görülmektedir.

Artık hemen her sektörden işletmeler, ekolojik ayak izlerinin mümkün olduğunca küçük olmasını istemektedir. Çevreye özen göstermek, işletmelerin sorumlu iş modellerinin bir parçasıdır. İşletmeler üretim faaliyetleri ile ilgili çevresel sorunları dikkate alan çevre dostu üretim sistemleri kurmaktadır. Ekolojik üretimde işletmeler kullandıkları hammaddenin kökenini takip etmekte ve organik üretim standartlarına göre üretildiğinden emin olmak istemektedir. Hatta ürünlerin paketlenmesinde sadece geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış malzemeler kullanmaktadır.

Ekolojik denge, doğal afetlerden belki daha fazla bir şekilde insan eliyle tahrip olmaktadır. Ekolojik tahribat artık bir toplum sağlığı problemi haline gelmiştir. Birçok sivil toplum örgütü insanları bu konuda bilinçlendirmeye çalışmakta ve kötü gidişin önünü almaya çalışmaktadır.

Ne yazık ki insanoğlu, bugün uzay çağında başka gezegenleri keşfetmenin uğraşı içindedir ama içinde yaşamak zorunda olduğu yerküreyi korduğu pek de söylenemez. Bu konuda sadece sanayideki işletmelere değil tek tek bütün fertlere büyük sorumluluk düşmektedir. İnsanlar ekosistemin tahrip olmasına ve ekolojik dengenin bozulmasında daha duyarlı olmak zorundadır.

Kuruluşumuz, ekoloji konusunda çok çeşitli hizmetler vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.