Ekoloji Ne Demek?

Günümüzde yeni barajlar yapılmakta, yollar açılmakta, göller ve bataklıklar kurutulmakta, orman alanları yok edilmekte, beton ve demir yığınları ile şehirler kurulmakta, şimdiye kadar tanık olmadığı yeni yeni kimyasal atıklar doğaya bırakılmakta ve doğa hızla değiştirilip tanınmaz hale getirilmektedir. İnsanların doğayı değiştirme hızı, doğadaki organizmaların kendilerini genetik olarak değiştirip yeni çevreye uyum sağlayabilme hızından çok daha fazladır. Bu durumda ister istemez birçok canlı türünün nesli tükenmiş, bir kısım türler de tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. İnsan türünün varlığı geçmiş 100 bin yıllık bir evrim sürecinde gerçekleşmiştir ve insanlar yerkürenin tüketilmesi konusunda en ciddi tehlikedir.

Ekoloji Ne Demek?

Bu tehlikeli gidişin farkına varan gelişmiş ülkelerde doğa bilincinin ya da çevre bilincinin oluşması ve ekoloji biliminin doğuşu bu nedenle olmuştur. Artık doğaya sahip çıkan ve sesini yükselten etkili bir topluluk bulunmaktadır. Bugüne kadar insanlar kendilerini dünyanın merkezinde görüyordu ama artık jeolojik ve biyolojik gerçekler bunu doğrulmamaktadır. İnsanlar gittikçe küçülen dünyaya, geniş açıdan ve geniş bir zaman boyutu ile bakmak zorundadır. Ekolojik denge gittikçe bozulmaktadır birçok canlı türünün nesli hızla tükenmektedir. İnsanlar artık kendilerini bir tür bilinci ile değerlendirmek ve buna göre adım atmak zorundadır. Biyolojik çeşitlilik bozulmamalı ve ekosisteme zarar verilmemelidir.

Üzerinde yaşadığımız yerküre, canlı ve cansız birçok varlığa ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle canlı varlıklar, hem birbirleri ile hem de yaşadıkları çevre ile devamlı olarak etkileşim halinde bulunmaktadır. İşte bu etkileşimleri inceleyen bilim dalına ekoloji denmektedir. Ekoloji bilimine çevre bilim dendiği de olmaktadır.

Kuruluşumuz, ekoloji konusunda çok çeşitli hizmetler vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.