Eko Tarım Ne Demek?

Sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin amacı, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme kabiliyetinden ödün vermeden, bugün toplumun gıda ve tekstil ihtiyaçlarını karşılamaktır. Sürdürülebilir tarım anlayışında üç ana hedef entegre edilmeye çalışılmaktadır: sağlıklı bir çevre, ekonomik verimlilik ve sosyal ve ekonomik eşitlik. Gıda sistemine dahil olan yetiştirici firmalar, gıda işlemcileri, distribütörler, perakendeci firmalar, tüketiciler ve atık yöneticileri dahil herkes, sürdürülebilir bir tarım sisteminin sağlanmasında rol oynamaktadır. Örneğin yetiştirici firmalar, toprak sağlığını geliştirmek, su kullanımını en aza indirmek ve kirlilik seviyelerini azaltmak için çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Tüketiciler ve perakendeci firmalar, çevre dostu olan ve yerel ekonomiyi güçlendiren yöntemler kullanarak yetiştirilen, değere dayalı gıda maddelerini tercih etmektedir.

Eko Tarım Ne Demek?

Günümüzde eko tarıma (veya ekolojik tarıma) olan küresel ilgi artmıştır. Bu faaliyetler, önemli sosyal, ekonomik ve çevresel faydalar sağlamaktadır. Ekolojik tarım, en düşük seviyede pestisitlerin, herbisitlerin ve sentetik gübrelerin kullanımından dolayı ekosistem dostu olarak kabul edilmektedir. Ekolojik tarım ayrıca çölleşme ile mücadelede, biyolojik çeşitliliğin korunmasında, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmada ve hayvan ve bitki sağlığını geliştirmede çok önemli bir rol oynamaktadır.

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) ekolojik tarım alanındaki çalışmaları 1990’lı yılların sonlarında başlamıştır. Bu çalışmada Uluslararası Organik Tarım Hareketi Federasyonu (IFOAM) ile işbirliği yapılmaktadır.

Kısaca eko tarım, çevrenin korunmasını ve doğal tarım tekniklerinin kullanımını esas alan, bitki, hayvancılık ve balık çiftçiliği için bir sistemdir. Sadece nihai ürün ile değil, tarımsal ürünü üretmek ve teslim etmek için kullanılan tüm sistemle de ilgilidir.

Kuruluşumuz, ekolojik tarım ürünleri konusunda çok çeşitli hizmetler vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.