Biyolojik Zenginlik Ne Demek?

Yerkürenin biyolojik zenginlikleri, çevrede bulunan biyolojik çeşitlilik ile temsil edilir. Gelecekte insanların refahı, biyoçeşitliliği korumak ve geliştirmek için gösterilecek çabalara bağlıdır. Bugün gıda güvenliği ve diğer hedeflere ulaşmak için rekombinant DNA teknolojisi kullanılmaktadır ancak genetiği değiştirilmiş organizmaların çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri tam olarak ortaya konulmuş değildir. Benzer şekilde, gen terapisinin de uzun vadeli etkileri tespit edilmiş değildir. Bu ikilemler ve etik etkileri hala tartışılmaktadır.

Biyolojik Zenginlik Ne Demek?

Biyolojik zenginlik, dinamik bir özelliktir. Bir bölge veya sistemde doğal olarak bulunan canlı türlerinin çeşitliliği ve ekosistemin genişliği biyozenginliğin bir göstergesidir. Bir bölgedeki türlerin, genlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bütünlüğe biyoçeşitlilik veya biylojik zenginlik denmektedir. Bu kavram aynı zamanda ekosistemlerin insanların refahı için gerekli olan yaşam destek sürecini sürdürebilme yeteneğini ve sağlıklı bir çevreyi ifade etmektedir.

Bir bölgede yer alan biyolojik kaynaklar, aslında milyonlarca yıl süren bir evrim sürecinde oluşmaktadır. Bu kaynaklar, daha keşfedilmemiş birçok bilgiyi de içeriyor olabilir. Biyolojik zenginlik bir yandan insanların temel ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da yerkürenin canlılığını ve doğanın gücünü yansıtmaktadır. Örneğin temel ihtiyaçlar olan gıdalar, su, oksijen, odun ve çeşitli ilaç ve kimyasalların hammaddeleri, ekosistem içinde büyüyüp gelişen habitatlardan sağlanmaktadır. Bir ekosistemdeki biyoçeşitlilik, sistem içindeki tüm organizamalara direnç sağlar ve değişen çevre koşullarına karşı yeni uyum yetenekleri kazandırır.

Biyolojik zenginlik, zamanla değişen insan ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve yerküre üzerinde yaşamını devamlılığını sağlamak için evrimsel potansiyel sunmaktadır.

Kuruluşumuz, biyolojik zenginlik konusunda çok çeşitli hizmetler vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha kaliteli, etkin ve yüksek performanslı üretim yapmakta ve insan sağlığının korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadır.